หมู่บ้านจักสานไม้ไผ่บางเจ้าฉ่า
หมู่บ้านจักสานไม้ไผ่บางเจ้าฉ่า
089 221 3264
ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
เปิดทุกวัน

ของดีที่ขึ้นชื่ออีกอย่างของจังหวัดอ่างทองที่มีความประณีตและถูกส่งออกไปไกลถึงต่างประเทศ คือ งานจักสานไม้ไผ่ของบางเจ้าฉ่า ที่มีเอกลักษณ์สานได้สวยงามจนขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตลาดต้องการ และครั้งหนึ่งชาวหมู่บ้านจักสานบางเจ้าฉ่า ยังเคยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเมื่อครั้งเสด็จฯไปทรงเยือนหมู่บ้านแห่งนี้และได้พระราชทานคำแนะนำให้ราษฎรปลูกไม้ไผ่สีสุก เพื่อเป็นวัตถุดิบในการทำเครื่องจักสานและเป็นการอนุรักษ์งานฝีมือประเภทนี้ไว้ งานจักสานของบ้านบางเจ้าฉ่าได้พัฒนาขึ้นตามความต้องการของตลาด ไม่ยึดติดกับรูปแบบเก่า สร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นจำนวนมากจนได้รับการยกย่องว่าเป็นหมู่บ้านตัวอย่างในการพัฒนาอาชีพ

interesting
หมู่บ้านจักสานไม้ไผ่บางเจ้าฉ่า
1.องค์การบริหารส่วนตำบลบางเจ้าฉ่า
2.ก๋วยเตี๋ยวไส้เนื้อ (หน้าวัดยางทอง)
3.ร้านค้าโอท็อปบางเจ้าฉ่า
4.ร้านค้าotopตำบลบางเจ้าฉ่า
5.พิพิธภัณฑ์เครื่องใช้ไม้ไผ่วัดยางทอง
6.วิสาหกิจชุมชนสานศิลป์บางเจ้าฉ่า
7.โรงเรียนวัดยางทอง
แผนที่
การเดินทาง

ไปตามเส้นทางสายอ่างทอง-โพธิ์ทอง ประมาณ 9 กิโลเมตร ถึงคลองชลประทานยางมณี จากนั้นเลี้ยวขวาเลียบคลองไปอีกประมาณ 5กิโลเมตร จึงเลี้ยวขวาไปตามทางเข้าวัดยางทอง แหล่งหัตถกรรมจะอยู่บริเวณหลังวัดยางทอง