ปราสาทหินพนมรุ้ง
ปราสาทหินพนมรุ้ง
044-782-715
อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
เปิดทุกวัน เวลา 6:00 -18:00 น.
ค่าธรรมเนียม ชาวไทย 20 บาท

ปราสาทหินพนมรุ้ง เป็นปราสาทหินที่มีชื่อเสียงมากของจังหวัดบุรีรัมย์ ในเรื่องของความงดงามและความอลังการทางสถาปัตยกรรม โดยจากชื่อนั้น หากแปลตามภาษาของเขมร “พนมรุ้ง หรือ วนํรุง” แปลว่า ภูเขาใหญ่ ซึ่งตรงกับสถานที่ตั้งของปราสาทที่ตั้งอยู่บนยอดของภูเขาไฟที่ดับแล้ว

ที่นี่เป็นเทวสถานในศาสนาฮินดูในช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่ 15 ถึงพุทธศตวรรษที่ 17 และได้รับการเปลี่ยนเป็นศาสนสถานทางพุทธศาสนาในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 องค์ประกอบและแผนผังของปราสาทพนมรุ้งได้รับการออกแบบให้มีลักษณะเป็นแนวเส้นตรง และเน้นความสำคัญเข้าหาจุดศูนย์กลาง คือ ปราสาทจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ด้านขวาของบันไดทางขึ้นสู่ศาสนสถานมีอาคารที่เรียกว่า พลับพลา ซึ่งเป็นที่พักจัดเตรียมองค์ของพระมหากษัตริย์ ก่อนเสด็จเข้าสู่การสักการะเทพเจ้าหรือประกอบพิธีกรรมในบริเวณศาสนสถาน

ภายในประกอบด้วยอาคารและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่ตั้งเรียงรายขึ้นไปจนถึงปรางค์ประธานบนยอด ซึ่งเปรียบเสมือนที่ประทับของพระศิวะ ตรงทางเดินที่ทอดไปสู่สะพานนาคราชจะมีเสานางเรียงปักอยู่ที่ขอบทางทั้งสองข้าง ซึ่งถนนเส้นนี้เปรียบเหมือนจุดเชื่อมต่อระหว่างดินแดนแห่งมนุษย์และสรวงสวรรค์ สุดสะพานนาคราชจะเป็นบันไดเดินขึ้นไปยังปราสาท ตรงศูนย์กลางของลานปราสาทชั้นใน จะมีปรางค์ประธานที่สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 17 ตั้งอยู่ ซึ่งถือเป็นจุดสำคัญของที่นี่ ความสวยงามของการตกแต่งนั้นสามารถพบเห็นได้ในทุกรายละเอียดของปราสาท ที่นี่จึงถือเป็นสถานที่ที่มีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก

ทั้งความงดงามในสถาปัตยกรรม และความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ของปราสาทหินพนมรุ้ง ควรค่าแก่การไปเยือนสักครั้งในชีวิตจริงๆ

interesting
ปราสาทหินพนมรุ้ง
1 บันไดต้นทาง
2 พลับพลา
3 ทางดำเนิน
4 สะพานนาคราชชั้นที่ 1
5 บันไดขึ้นปราสาท
6 ลานด้านหน้าปราสาท
7 สะพานนาคราชชั้นที่ 2
8 ลานปราสาท และระเบียงชั้นเอก
9 ซุ้มประตูและระเบียงคด
10 สะพานนาคราชชั้นที่ 3
11 ปราสาทประธาน
12 ปราสาทอิฐ 2 หลัง
13 ปรางค์น้อย
14 บรรณาลัย
15 อาคารก่อด้วยศิลาแลง
แผนที่
การเดินทาง

โดยรถยนต์
1. ใช้เส้นทางสายบุรีรัมย์-นางรอง (ทางหลวง 208) ระยะทาง 50 กม. เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงสาย 24 ไป 14 กม. ถึงบ้านตะโก เลี้ยวขวาผ่านบ้านตาเป็กไปพนมรุ้งเป็นระยะทางอีก 12 กม.
2. ใช้เส้นทางสายบุรีรัมย์-ประโคนชัย ทางหลวงหมายเลข 23 เป็นระยะทาง 44 กม. จากตัวอำเภอ ประโคนชัย มีทางแยกไปพนมรุ้ง ระยะทางอีก 21 กม.