ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ บุรีรัมย์
ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ บุรีรัมย์
081-879-9195
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
เปิดทุกวัน เวลา 8:30-16:30 น.
ปิดวันหยุดนักขัตฤกษ์

ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ สร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและตั้งแสดงตัวอย่างของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดีของแถบอีสานใต้ ซึ่งก็คือพื้นที่บริเวณลุ่มแม่น้ำมูล หรือแอ่งโคราช (ทุ่งกุลาร้องไห้) ซึ่งเป็นที่ตั้งของจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี และบางอำเภอของจังหวัดยโสธร ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่น และชัยภูมิ

ที่นี่ประกอบด้วยอาคารหลังแรก ซึ่งเป็นอาคารหอวัฒนธรรมที่มีสถาปัตยกรรมแบบปราสาทหินเขาพนมรุ้ง ที่ผสมผสานกับสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ส่วนหลังที่สองนั้นจะเป็นหอประชุม

ในส่วนภายในของหอวัฒนธรรมจะมีด้วยกันสองชั้นนั้น โดยแต่ละชั้นก็จะมีการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ทางด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการภูมิศาสตร์ แสดงสภาพภูมิศาสตร์อีสานใต้และจังหวัดบุรีรัมย์ นิทรรศการแหล่งที่ตั้งชุมชนโบราณของจังหวัดบุรีรัมย์ นิทรรศการวิถีชีวิต 4 กลุ่มชาติพันธุ์ นิทรรศการโบราณวัตถุสมัยต่างๆ นิทรรศการช้างกับส่วย และนิทรรศการศาสนาและความเชื่อ นอกจากนี้ ยังมีส่วนจัดแสดงวัตถุโบราณที่มีการขุดค้นพบในบริเวณจังหวัดบุรีรัมย์ วางจัดแสดง ได้แก่ เครื่องปั้นดินเผาจำพวกไห เทวรูปแกะสลักจากหิน และเครื่องถ้วยอีกด้วย

interesting
ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ บุรีรัมย์
1 ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้
2 พลาซ่า
แผนที่
การเดินทาง

โดยรถยนต์
จากท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ใช้ทางหลวงหมายเลข 219 และ 288 มุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองบุรีรัมย์ จากนั้นเลี้ยวไปทางหมายเลข 218 หรือถนนจิระ ตรงไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์