ปราสาทเมืองต่ำ
ปราสาทเมืองต่ำ
044-782-715
ต.จระเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
เปิดทุกวัน เวลา 7:30 – 18:00 น.
ค่าธรรมเนียม ชาวไทย 20 บาท
(ตั๋วรวมปราสาทเมืองต่ำและปราสาทพนมรุ้ง 30 บาท)

ประวัติความเป็นมาของปราสาทหินเมืองต่ำไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด เพราะไม่พบหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใดหรือใครเป็นผู้สร้าง แต่ตัวปราสาทนั้นมีลักษณะของศิลปะขอมแบบบาปวน อายุราว พ.ศ. 1325 - 1550 และมีลักษณะของศิลปะขอมแบบคลังซึ่งมีอายุราว พ.ศ. 1508 - 1555 ปะปนกัน คาดว่า ปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นประมาณพุทธศตวรรษที่ 15-17

ปราสาทเมืองต่ำแห่งนี้สร้างเพื่อใช้เป็นศาสนสถานในศาสนาฮินดู ตัวปราสาทมีรูปแบบที่แตกต่างจากปราสาทแห่งอื่นๆ ที่จะมีปรางค์องค์ใหญ่ตรงกลาง และล้อมรอบด้วยปรางค์ขนาดเล็กกว่าทั้ง 4 มุม ปัจจุบันปรางค์ประธานขนาดใหญ่นั้นคงเหลืออยู่เพียงส่วนฐาน จากการขุดค้นเพื่อทำการบูรณะของกรมศิลปากร มีการพบหน้าบันและทับหลังของมุขปราสาทปรางค์ประธานทำจากหินทราย หน้าบันจำหลักเป็นรูปพระอินทร์ประทับนั่งในท่ามหาราชลีลาสนะ ซึ่งเป็นศิลปะเขมรแบบบาปวน ที่มีอายุราวครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่ 16

ที่นี่ไม่ได้มีดีเฉพาะสถาปัตยกรรมและศิลปะที่สวยงามของโบราณสถานเท่านั้น แต่ภายในยังมีหมู่บ้านเก่าแก่ตั้งเรียงรายเป็นกลุ่มอยู่กับปราสาทนี้ เรียกว่า ทั้งชุมชนและปราสาทเป็นเหมือนส่วนหนึ่งของกันและกันมาอย่างยาวนาน

interesting
ปราสาทเมืองต่ำ
1 ปราสาทเมืองต่ำ
2 บาราย (ทะเลเมืองต่ำ)
3 ศูนย์ โอท๊อป
แผนที่
การเดินทาง

โดยรถยนต์
จากตัวเมืองบุรีรัมย์ ให้ใช้เส้นทางสาย 23 มาอำเภอประโคนชัย ระยะทาง44 กิโลเมตร ต่อไปยังบ้านจระเข้มาก สังเกตเห็นปราสาทเมืองต่ำอยู่ระหว่างทาง