ปรางค์กู่
ปรางค์กู่
044-471-518
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
เปิดทุกวัน

“ปรางค์กู่” คือสถานที่เที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่บ่งบอกว่าจังหวัดชัยภูมิเป็นพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญตั้งแต่สมัยขอม ตัวปราสาทเป็นฐานรูปสี่เหลียมผืนผ้า ก่อสร้างด้วยศิลาแลงและหินทรายวางซ้อนกันจากฐานถึงยอด ตั้งหันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีอายุในราวพุทธศตวรรษที่ 18 เชื่อกันว่าในอดีตที่นี่เป็นอโรคยาศาล หรือสถานพยาบาล สร้างขึ้นสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7
ทุกปีจะมีการจัดงานประจำปีขึ้นที่ปราสาทปรางค์กู่ในวันขึ้น 13-15 ค่ำ เดือน 5 ของทุกปี ภายในงานจะมีการแสดงมหรสพ แสง สี เสียงและการละเล่นต่างๆ

interesting
ปรางค์กู่
1.ปรางค์กู่
2.วัดปรางค์กู่
3.โรงเรียนเทศบาล 3 ปรางค์กู่วิทยาคาร
แผนที่
การเดินทาง

ตั้งอยู่ในเมืองชัยภูมิ จากวงเวียนอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพระยาแลไปปรางค์กู่ ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร