วัดพระบรมธาตุสวี
วัดพระบรมธาตุสวี
0 77-503-035
ต.สวี อ.สวี จ.ชุมพร
เปิดทุกวัน เวลา 6:00 – 18:00 น.

จากตำนานเล่าว่า พระเจ้าศรีธรรมาโศกราชเสด็จยกทัพมาพักรี้พลอยู่ในที่อำเภอสวี และได้พบเหตุการณ์ประหลาด คือมีกาเผือกและกาอื่นๆ จับกลุ่มส่งเสียงร้องเหนือกองอิฐปรักหักพัง จึงรับสั่งให้รื้อเศษอิฐที่หักพังทับถมกันออก และพบฐานพระเจดีย์ใหญ่ เมื่อขุดลึกลงไปพบผอบบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จึงโปรดให้สร้างเจดีย์ขึ้นใหม่แทนเจดีย์องค์เดิม ทั้งยังมีการสันนิษฐานว่า สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา จนปี พ.ศ. 2459 มีการบูรณะครั้งใหญ่ โดยการสร้างพระธาตุครอบเจดีย์องค์เดิม

ลักษณะรูปแบบของพระธาตุที่นี่นั้นมีรูปแบบเดียวกันกับพระมหาธาตุ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร พระบรมธาตุเจดีย์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนพระบรมธาตุสวีมีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงระฆัง ประดับด้วยซุ้มรูปช้างโผล่ศีรษะและขาหน้า สลับกับรูปยักษ์ถือกระบองและประดับด้วยเสาหลอก 6 ต้น ตรงส่วนมุมทั้งสี่ของฐานมีเจดีย์จำลองเลียนแบบเจดีย์ประธาน ฐานชั้นบนมีพระพุทธรูปปางสมาธิประทับนั่งในซุ้มด้านละ 5 ซุ้ม มุมทั้ง 4 ของฐานมีเจดีย์จำลองประดับไว้เช่นกัน

ในปัจจุบัน องค์พระบรมธาตุได้มีการบูรณะใหม่ โดยใช้กระเบื้องโมเสกปิดองค์พระเจดีย์แต่ยังคงรูปทรงเดิม และมีการสร้างกำแพงแก้วรอบองค์พระบรมธาตุ ที่นี่ถือเป็นโบราณสถานที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ไทยและจังหวัดชุมพรเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ในวันอาสาฬหบูชาของทุกปี ที่นี่จะมีการจัดประเพณีการห่มผ้าพระธาตุสวีอีกด้วย

interesting
วัดพระบรมธาตุสวี
1 วัดพระธาตุสวี
2 พิพิธภัณฑ์
แผนที่
การเดินทาง

โดยรถยนต์
จากสะพานเข้าเมืองชุมพร (สี่แยกปฐมพร) มาตามถนนเพชรเกษมหรือเอเชีย 41 มุ่งหน้าลงใต้เป็นระยะทางประมาณ 37 กิโลเมตร กลับรถใต้สะพานข้ามแม่น้ำสวี จะเห็นป้ายชื่อวัดตั้งอยู่ปากทางเข้าด้านซ้ายมือ ขับรถเข้าไปประมาณ 200 เมตร ก็จะถึงวัด