ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
039-433-216
ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
เปิดวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30 - 16:30 น.

จากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีในการจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับทำโครงการพัฒนาอาชีพการประมง และการเกษตรในเขตที่ดินชายฝั่งทะเล รวมทั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาในเขตที่ดินชายทะเล จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ขึ้น
ที่นี่มีพื้นที่ครอบคลุมทั้งหมด 4,000 ไร่ โดยประมาณ 200 ไร่นั้นจะเป็นป่าชายเลนริมชายฝั่งที่จัดสรรเพื่อทำการฟื้นฟู และจัดการทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้จากการวิจัยในด้านการประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้กับชาวบ้าน ทั้งยังดูแลเรื่องการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม และรักษาสมดุลของระบบนิเวศน์ให้มีความอุดมสมบูรณ์ ตลอดจนพัฒนาจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ห้ามพลาดเด็ดขาด
พื้นที่รอบป่าชายเลนมีสะพานเดินศึกษาธรรมชาติที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินเที่ยวชมตามจุดต่างๆ ซึ่งจะมีป้ายข้อมูลความรู้ติดอยู่ โดยตลอดระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตรนั้นร่มรื่น และเขียวชอุ่มไปด้วยพันธุ์ไม้ต่างๆ ทั้งต้นแสม ลำพู และโกงกาง แถมยังสามารถพบเจอสัตว์น้ำทะเลอย่างปลาตีน ปูแสม หรือแมงดาทะเลที่แวะออกมาโชว์ตัวเป็นประจำ จากนั้นแวะมาสูดอากาศบริสุทธิ์ให้ชุ่มปอดกันตรงศาลาชมวิวที่สร้างยื่นออกไปในอ่าวทำให้สามารถมองเห็นแนวป่าชายเลนที่ทอดตัวขนานไปกับผืนน้ำอย่างสวยงาม
นอกจากจะได้ความรู้เกี่ยวกับป่าชายเลนกลับบ้านแล้ว นักท่องเที่ยวยังจะได้ชื่นชมวิถีชีวิตของชาวบ้านในการประกอบอาชีพทำประมงชายฝั่งอีกด้วย

interesting
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
2 งานวิชาการเกษตร
3 ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลยอ่าวคุ้งกระเบน
4 สถานแสดงพันธ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ
5 หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำ
แผนที่
การเดินทาง

โดยรถยนต์
จากกรุงเทพฯ ให้ใช้ถนนสุขุมวิทมุ่งหน้าสู่จังหวัดจันทบุรี ตรงช่วงกิโลเมตรที่ 301-302 ให้เลี้ยวขวาที่แยกหนองสีงา ตรงตามเส้นทางหลักอีกประมาณ 27 กิโลเมตร ซึ่งจะผ่านทั้งวัดวังหิน วัดรำพัน วัดท่าศาลา เมื่อถึงทางแยกที่ตัดกับทางจะไปคุ้งวิมาน ก็ให้เลี้ยวซ้าย จะมีป้ายบอกทางไปศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอยู่ตลอดทาง