อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล
อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล
039-311-578
ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี
เปิดวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 8:30 - 12:00 น. และ 13:00 - 16:30 น.
เปิดวันอาทิตย์ เวลา 12:00 - 16:30 น.

อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล หรือโบสถ์แม่พระปฏิสนธินิรมล ไม่ใช่แค่เพียงโบสถ์ในคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งเท่านั้น แต่ที่นี่ยังมีประวัติความเป็นมาเคียงคู่กับเมืองจันทบุรีมายาวนาน อีกทั้งยังมีสถาปัตยกรรมแบบโกธิค และความงามของแม่พระที่ประดับด้วยพลอยเมืองจันทบุรีที่เลื่องชื่อ

ตามประวัติเล่าว่า ที่ตั้งของโบสถ์แห่งนี้เป็นศูนย์รวมของชาวญวน ผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ซึ่งอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ถือเป็นโบสถ์คาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ทั้งยังเชื่อว่าได้รับการจำลองแบบมาจากอาสนวิหารน็อทร์-ดามแห่งฝรั่งเศส

ตัวอาคารที่มีอายุร้อยกว่าปีนั้นเป็นอาคารหลังที่ 5 แล้ว แต่ชุมชนของอาสนวิหารตั้งขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามีอายุกว่า 300 ปี ภายในตกแต่งได้อย่างวิจิตรงดงามด้วยไม้ฉลุลวดลาย และประดับกระจกสีสเตนกลาสเป็นรูปนักบุญในคริสต์ศาสนา ตรงเพดานสร้างเป็นรูปท้องเรือโนอาห์ มีบันไดเวียนไม้ขึ้นไปที่ชั้นลอย ซึ่งสงวนไว้สำหรับพิธีสำคัญเท่านั้น นอกจากความสวยงามของโบสถ์แล้ว ยังได้ชมความงามของแม่พระประดับพลอยที่อยู่ภายในอาสนวิหารอีกด้วย

ที่นี่เป็นทั้งศูนย์รวมจิตใจ และความศรัทธาของคริสต์ชนของคริสตชนชาวจันทบุรี โดยครอบคลุมไปจนทั่วทั้งฝั่งทะเลตะวันออกอีกด้วย หากใครอยากเข้าเยี่ยมชม แนะนำให้แต่งกายให้สำรวม และปฏิบัติตามระเบียบการเข้าเยี่ยมชมของอาสนวิหารฯ

interesting
อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล
1 อาสนวิหารฯ
2 บ้านพักพระสงฆ์
3 ร้านค้า
4 อาคารสันติสุข
5 โรงเรียน
6 อนุสาวรีย์แม่พระฯ
7 ชุมชนริมน้ำฯ
แผนที่
การเดินทาง

โดยรถยนต์
จากตัวเมืองเดินทางข้ามสะพานวัดจันท์ไปตามถนนจันทนิมิตจะพบทางแยกขวาไปโบสถ์คาทอลิก

ข่าวสาร
เสกสุสานประจำปี 2016
ค่ำวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2016 เวลา 19.00 น.
และเช้าวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2016 เวลา 07.00 น.

ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ
วัดพระคริสตราชา ปะตง
วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2016 เวลา 10.30 น.

ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ
วัดแม่พระถวายองค์ มูซู
วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2016 เวลา 10.30 น.

ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ
อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2016 เวลา 10.30 น.

ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ
วัดนักบุญยอห์นอัครสาวก มะขาม
วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2016 เวลา 10.30 น.

งานคริสต์มาสประจำปี 2016
วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2016