อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
055-854-736
ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
เปิดทุกวัน เวลา 8:00 – 16:30 น.
ค่าธรรมเนียม
เขตในกำแพงเมือง ชาวไทย 20 บาท
เขตอรัญญิก ชาวไทย 20 บาท
บัตรร่วม ชาวไทย 30 บาท (เข้าชมได้ทั้ง 2 เขต)

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิง มีพื้นที่ประมาณ 3.4 ตารางกิโลเมตร แบ่งออกเป็น 2 เขตด้วยกัน คือ เขตภายในกำแพงเมืองมีพื้นที่ 503 ไร่ และเขตนอกกำแพงเมือง หรือที่เรียกกันว่า เขตอรัญญิก มีพื้นที่ 1,611 ไร่ โดยกรมศิลปากรได้กำหนดเขตที่ดินโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรไว้ประมาณ 2,114 ไร่

กลุ่มโบราณสถานขนาดใหญ่ที่อยู่ในเขตอุทยานฯ นั้นยังเป็นงานสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น ทั้งในด้านการใช้วัสดุศิลาแลงเป็นวัสดุก่อสร้าง รูปแบบทางศิลปกรรมเป็นของแท้ดั้งเดิม ที่แสดงถึงฝีมือและความเชื่อของบรรพชนในอดีต ตลอดจนมีโบราณสถานรวมกลุ่มหนาแน่นในบริเวณป่าธรรมชาติ ซึ่งยังคงบรรยากาศพุทธสถานเขตอรัญวาสีเหมือนในอดีตอยู่ ส่วนโบราณสถานสำคัญๆ ก็มีให้เลือกชมหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็น วัดพระแก้ว ซึ่งอยู่ในเขตกำแพงเมืองนั้น เป็นวัดอารามหลวงที่มีขนาดใหญ่ที่สุด วัดพระธาตุ ตั้งอยู่ทางด้านหน้าหรือด้านตะวันออกของวัดพระแก้ว ส่วนทางทิศเหนือของวัดพระแก้ว จะเป็นที่ตั้งของวังโบราณหรือสระมน ซึ่งเป็นที่ที่ขุดพบเศษกระเบื้องมุงหลังคา เศษภาชนะดินเผา และสิ่งของเครื่องใช้เก่าแก่ต่างๆ และศาลพระอิศวร เป็นเทวาลัยในศาสนาฮินดูเพียงแห่งเดียวในเมืองกำแพงเพชร

ส่วนในเขตอรัญญิกนั้น ก็มีโบราณสถานที่สำคัญไม่แพ้กัน อย่างวัดพระนอน วัดพระสี่อิริยาบถ วัดช้างรอบ วัดพระสิงห์ วัดอาวาสใหญ่ วัดพระบรมธาตุ วัดซุ้มกอ วัดเจดีย์กลางทุ่ง วัดหนองพิกุล และกำแพงป้อมทุ่งเศรษฐี

interesting
อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
1 วัดช้างรอบ
2 วัดพระสี่อิริยาบถ
3 วัดสิงห์
4 วัดพระนอน
5 วัดอาวาสใหญ่
6 วัดกลางนคร
7 ป้อมเจ้าจันทร์
8 วัดพระธาตุ
9 ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว
10 พิพิธภัณฑสถาน
แผนที่
การเดินทาง

โดยรถยนต์
จากตัวเมืองกำแพงเพชรประมาณ 5 กิโลเมตร ตามถนนสายกำแพงเพชร-พรานกระต่าย แล้วเลี้ยวซ้ายตรงกิโลเมตรที่ 360