ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย
ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย
054-829-333
ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
เปิดทุกวัน เวลา 8:30 - 16:30 น.
ค่าธรรมเนียม ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 50 บาท

จริงๆ แล้ว ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยแห่งนี้เริ่มขึ้นที่อำเภองาว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกช้างให้ออกไปทำงานด้านชักลากไม้ในป่า แต่ในเวลาต่อมา รัฐบาลได้ยกเลิกสัมปทานการทำป่าไม้ทั่วประเทศ ทำให้ช้างต่าง ๆ ไม่มีที่อยู่ที่ทำงาน และถูกส่งกลับมาอยู่ที่โรงเรียนฝึกช้าง แต่พื้นที่ที่มีอยู่ไม่สามารถรองรับจำนวนช้างทั้งหมดได้ จึงได้ย้ายสถานที่มาอยู่ที่อำเภอห้างฉัตรจนถึงปัจจุบัน ทั้งยังจัดให้ที่นี่กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์อีกด้วย

ภายในมีการจัดสรรเป็นพื้นที่ใช้สอยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โรงพยาบาลช้าง คอยรักษาดูแลอาการช้างที่ป่วยและลูกช้างที่คลอดใหม่ โรงงานทำกระดาษจากมูลช้าง โรงงานทำปุ๋ยชีวภาพจากมูลช้าง และโรงงานแก๊สชีวภาพ นำไปผลิตไฟฟ้าใช้ภายในศูนย์ฯ และลานการแสดงช้าง ซึ่งประกอบด้วยการสาธิตการทำไม้ด้วยช้างในอดีต การแสดงความสามารถในการวาดรูปของช้าง การเล่นดนตรี และอื่นๆ โดยจะใช้เวลาแสดงไม่เกิน 40 นาที ซึ่งจะมีทั้งหมด 3 รอบต่อวัน นอกจากนี้ ยังมีการแสดงช้างอาบน้ำ 2 รอบต่อวันอีกด้วย โดยกิจกรรมทุกอย่างจะเสร็จสิ้นในเวลา 15.30 น. หลังจากนั้นก็จะให้ช้างพักผ่อนในป่า

หากใครที่อยากสัมผัสและใกล้ชิดกับช้างอย่างเต็มที่ ที่นี่ก็มีกิจกรรมโฮมสเตย์ของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ที่นอกจากจะทำให้คุณได้ใกล้ชิดกับช้างมากที่สุดแล้ว ยังได้เรียนรู้วิถีชีวิตการเป็นควาญช้าง อีกกิจกรรมหนึ่งก็คือ โปรแกรมเดินป่า ซึ่งมีกิจกรรมคล้ายกับแบบโฮมสเตย์ แตกต่างตรงที่ว่า นักท่องเที่ยวจะพักอยู่ที่โรงเรียนฝึกควาญช้าง และมีการพักค้างคืนในป่าเพื่อเรียนรู้วิถีควาญช้างในอดีต สนใจแบบไหนก็สามารถติดต่อทางศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยกันได้เลย

interesting
ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย
1 โรงช้างต้น
2 โรงผลิตกระดาษจากมูลช้าง
3 ลานแสดงช้าง
4 บ้านพักโฮมเตย์
5 เนอสเซอรี่ช้าง
6 บ้านพักช้างไทยรีสอร์ท
7 ลานกิจกรรมกางเต้นท์
8 คชานุสรณ์สถาน (สุสานช้าง)
9 โรงเรียนฝึกควาญและช้าง
แผนที่
การเดินทาง

โดยรถยนต์
จากอำเภอเมืองลำปางให้ไปตามทางหลวงหมายเลข 11 ผ่านตัวอำเภอห้างฉัตรมุ่งไปทางจังหวัดลำพูน เมื่อถึงประมาณ กม.ที่ 28-29 จะเห็นศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยอยู่ฝั่งตรงข้าม กลับรถชิดซ้ายเข้าศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ตลอดทางมีป้ายบอกเป็นระยะว่า อีกกี่กม. จะถึงศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย