วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม
054-218-154
ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง
เปิดทุกวัน เวลา 6:00 – 18:00 น.

ในอดีตวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามนั้น เคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) เป็นเวลานานถึง 580 ปี มีตํานานเล่าว่า นางสุชาดา ผู้ซึ่งได้พบแก้วมรกตในแตงโม (ภาษาเหนือเรียกว่าหมากเต้า) และนำมาถวายเจ้าอาวาสเพื่อแกะสลักเป็นพระพุทธรูป ซึ่งก็คือ พระแก้วดอนเต้า โดยเวลาต่อมาถูกอัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดพระธาตุลําปางหลวง

ที่นี่เป็นวัดขนาดใหญ่ ที่มีปูชนียสถานสำคัญหลายอย่างที่ยังหลงเหลือสถาปัตยกรรมหลักของวัดล้านนาโดยทั่วไปให้ได้พบเห็น ถึงแม้ประตูโขงและพระวิหารหลวงถูกรื้อทิ้งไปแล้ว แต่ยังคงเหลือเพียงพระเจดีย์ล้านนา บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้ามณฑปศิลปะพม่าที่งดงามซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปิดทอง และวิหารประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ที่มีอายุพอๆกับวัดแห่งนี้

นอกจากนี้ ยังมีวิหารหลวง และพิพิธภัณฑสถานแห่งล้านนา ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมศิลปวัฒนธรรมแบบล้านนา เช่น สัตภัณฑ์ เครื่องถ้วยกระเบื้อง และพระพุทธรูปให้ได้เดินชมอีกด้วย

interesting
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม
1 พิพิธภัณฑ์สถานลานนา
2 วัดพระแก้ว
3 พระธาตุ
4 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
5 วัดนางเลียว
แผนที่
การเดินทาง

โดยรถยนต์
ข้ามสะพานรัษฎาภิเษกแล้วเลี้ยวขวาไปตามถนนพระแก้วประมาณ 1 กิโลเมตร จะเห็นยอดพระธาตุเด่นอยู่บนเนิน