วัดพระธาตุจอมปิง
วัดพระธาตุจอมปิง
054-226-919
ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง
เปิดทุกวัน เวลา 6:00 – 18:00 น.

วัดพระธาตุจอมปิง เป็นวัดที่ได้รับอิทธิพลศิลปะจากล้านนา อย่างตัวพระธาตุก็งดงามด้วยสีทองอร่าม องค์พระธาตุภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ มีความเชื่อว่า วัดพระธาตุจอมปิงได้รับการสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพระนางจามเทวี แต่มาสำเร็จในช่วงสมัยพระเจ้าติโลกราช

จุดเด่นสำคัญที่ไม่ควรพลาดของวัดพระธาตุจอมปิงคือ เงาของพระธาตุ ซึ่งทางทิศตะวันตกของพระธาตุเจดีย์จะมี "พระอุโบสถ" เก่าแก่แบบสถาปัตยกรรมล้านนาที่ภายในเกิดปรากฏการณ์เงาพระธาตุ ตรงหน้าต่างพระอุโบสถจะมีรูเล็กๆ ที่แสงสามารถลอดผ่านเข้ามาทำให้เกิดเงาพระธาตุพาดลงบนพื้นตลอดเวลา ต่อมาทางวัดได้นำเอากรอบผ้าขาวมาเป็นฉากรับภาพ เพื่อให้สามารถมองเห็นชัดเจนยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ที่นี่ ยังมีพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุจอมปิง ซึ่งภายในจัดแสดงโบราณวัตถุต่างๆ เช่น เศษภาชนะดินเผา ตะขอสำริด กำไลหิน กำไลสำริด ใบหอก ลูกปัด ต่างหู เป็นต้น ที่ขุดเจอในบริเวณวัดและพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนของสะสมของวัดอย่าง พระพุทธรูป กล้องสูบยาดินเผา ที่ใส่ดินปืนทำจากเขาสัตว์ ผ้ายันต์ ตะกรุด เชี่ยนหมาก โดยกรมศิลปากรกล่าวว่า โบราณวัตถุที่พบคล้ายกับแหล่งโบราณคดีที่จังหวัดตาก กำแพงเพชร ลำพูน และนครสวรรค์ แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กันของแหล่งโบราณคดีเหล่านี้อีกด้วย

interesting
วัดพระธาตุจอมปิง
1 วัดพระธาตุจอมปิง
2 วัดสองแควใต้
แผนที่
การเดินทาง

โดยรถยนต์
จากอำเภอเมือง ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 ขับตรงไปทางอำเภอเกาะคา พบทางแยกซ้ายไปทางหลวงหมายเลข 1274 มุ่งไปทางอำเภอเสริมงาม เมื่อถึงสี่แยกวัดนาแก้วตะวันตกให้ขับรถตรงต่อไปประมาณ 2 กม.จะพบวัดพระธาตุจอมปิง