วัดปงสนุก
วัดปงสนุก
054-226-919
ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง
เปิดทุกวัน เวลา 6:00 – 18:00 น.

วัดปงสนุกหรือวัดปงสนุกเหนือเป็นวัดสำคัญคู่จังหวัดลำปางมายาวนานมาก วัดแห่งนี้สร้างเมื่อประมาณ 1,334 ปีก่อน เป็นธรรมสถานหนึ่งเดียวของไทย ที่ได้รับรางวัล “Award of Merit” จาก UNESCO ในปี 2008 อีกทั้งที่นี่ ยังเป็นสถานที่ประดิษฐานเสาหลักเมืองเสาแรกของลำปาง ก่อนจะนำไปประดิษฐาน ณ บริเวณศาลากลาง(หลังเก่า) ในปัจจุบัน

พระเจดีย์ของวัดปงสนุกนั้นมีอายุเก่าแก่เท่าๆ กับดอยสุเทพที่จังหวัดเชียงใหม่ คือกว่า 500 ปี ในส่วนของวิหารพระเจ้าพันองค์ ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมเก่าแก่ก็เป็นที่รวบรวมไว้ทั้งงานด้านจิตรกรรม สถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างไทย จีน พม่า ซึ่งมีเพียงแห่งเดียวของประเทศ โดยในปัจจุบัน “วัดปงสนุก” กลายเป็นแหล่งรวมของสิ่งสำคัญหลายอย่างที่ทรงคุณค่าทางด้านศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรม ไม่ว่าจะเป็น พระพุทธรูปไม้ เสาหงส์ ซุ้มประตูโขง ภาพพระบฎ เขียนเรื่องเวสสันดรบนผ้าและกระดาษสา หีบธรรมโบราณ และธงช้างเผือกขนาดใหญ่ในสมัยรัชกาลที่ 6 ซึ่งทางวัดได้นำมารวมไว้เป็นพิพิธภัณฑ์

นอกจากนี้ ยังมีเจดีย์วิหารพระนอน วิหารพระเจ้าพันองค์ และวิหารโถงทรงจัตุรมุข ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมระหว่างล้านนาไทย พม่า และจีน ที่ยังคงหลงเหลืออยู่เพียงแห่งเดียวของไทย ถือเป็นสถานที่สำคัญทางศิลปะและสถาปัตยกรรมแห่งจังหวัดลำปางที่ควรค่าแก่การมาเยี่ยมชม

interesting
วัดปงสนุก
1 ห้องสมุดประชาชน
2 พิพิธภัณฑ์วัดปงสนุก
3 วัดปงสนุก
แผนที่
การเดินทาง

โดยรถยนต์
ให้เดินทางเข้ามาในตัวเมืองลำปาง โดยตั้งหลักที่ข่วงนคร หรือห้าแยกหอนาฬิกา จากนั้นเดินทางมาที่ถนนหน้าวัดเชียงราย เลี้ยวซ้ายผ่านวงเวียนไก่ขาวข้ามสะพานพัฒนาภาคเหนือลงแยกไฟแดงตรง 500 เมตร เจอทางแยกเลี้ยวขวาตรงไปถึงวัดปงสนุก ซึ่งอยู่ติดกับถนนใหญ่