วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
054-521-118
ต. ป่าคา อ. ท่าวังผา จ. น่าน
เปิดทุกวัน เวลา 6:00 – 18:00 น.

วัดหนองบัว เป็นวัดที่เก่าแก่ประจำหมู่บ้านหนองบัว จังหวัดน่าน มีการสันนิษฐานว่า สร้างเมื่อ พ.ศ. 2405 โดยการนำของครูบาหลวงสุนันต๊ะ ร่วมกับชาวบ้านหนองบัว ทำให้วิหารวัดหนองบัวถือว่า เป็นสถาปัตยกรรมไทยล้านนาที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่ง ซึ่งหาดูได้ยากมาก

อีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจในวัดหนองบัวก็คือ จิตรกรรมฝาผนัง ที่สะท้อนให้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของผู้คนในสมัยนั้น อย่างภาพผู้หญิงที่นุ่งผ้าซิ่นลายน้ำไหล หรือผ้าซิ่นตีนจกที่สวยงาม ส่วนภาพจิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์ จะเล่าเรื่องราวจากในปัญญาสชาดก ว่ากันว่า ภาพเขียนฝาผนังในวัดหนองบัวแห่งนี้ ถูกเขียนขึ้นด้วยช่างสกุลเมืองน่าน คนเดียวกันกับที่เขียนภาพฝาผนังในวัดภูมินทร์

นอกจากความสำคัญทางด้านสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์แล้ว ที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์บริการวัฒนธรรมสายใยชุมชน ซึ่งเป็นแหล่งผลิต และขายผ้าซิ่นทอมือพื้นเมืองของชาวน่าน รวมทั้งแสดงข้าวของเครื่องใช้ของชาวบ้านในชุมชนอีกด้วย

interesting
วัดหนองบัว
1 วัดหนองบัว
แผนที่
การเดินทาง

โดยรถยนต์
จาก รพ.ท่าวังผา ใช้ทางหลวงหมายเลข1080 ไปทางอำเภอเมือง ก่อนถึงสะพานข้ามแม่น้ำน่าน เลี้ยวขวาไป ประมาณ 1 กม. แล้วเลี้ยวขวาตรงทางแยกอีกครั้ง ตรงไป 500 เมตร เลี้ยวซ้ายสามแยกโรงบ่ม ข้ามสะพานแม่น้ำน่านตรงไปอีก 3 กม.
โดยรถโดยสารประจำทาง
สามารถนั่งรถสองแถวสายน่าน-ปัว หรือรถบัสสายน่าน-ปอน มาลงที่ตลาดท่าวังผา จากนั้นนั่งรถจักรยานยนต์รับจ้างต่อไปยังวัดหนองบัว