วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร
วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร
081-995-5577
ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
เปิดทุกวัน เวลา 07.00 – 18.00 น.

ไม่ว่าอยู่มุมไหนของนครปฐม ก็จะต้องมองเห็นปูชนียสถานสำคัญของประเทศไทย ที่โดดเด่นเป็นสง่าอยู่ใจกลางเมืองนครปฐม นั่นคือ “พระปฐมเจดีย์” แห่งวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร ซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนานในแผ่นดินสุวรรณภูมิ และเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระโคตมพุทธเจ้า ลักษณะเป็นพระเจดีย์ใหญ่ รูประฆังคว่ำ ปากผายมหึมา โครงสร้างเป็นไม้ซุงรัดด้วยโซ่เส้นมหึมาก่ออิฐถือปูน ประดับด้วยกระเบื้องปูทับ มีวิหาร 4 ทิศ กำแพงแก้ว 2 ชั้น พระปฐมเจดีย์จึงเป็นที่เคารพสักการะบูชาของบรรดาพุทธศาสนิกชนทั่วโลก

interesting
วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร
1.Phra Rung Rojanarit, Standing Budda
2.พระปฐมเจดีย์
3.วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
4.ตุ้มทอง ข้าวมันไก่
5.อัยการจังหวัดนครปฐม ที่ทำการ
แผนที่
การเดินทาง

ตั้งอยู่ใจกลางเมืองนครปฐม จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางถนนเพชรเกษม เมื่อเลยแยกพระประโทนแล้วให้ชิดซ้ายเพื่อขึ้นสะพานเข้าเมือง ตรงมาตามถนนเทศาประมาณ 3 กิโลเมตร จะถึงวัดพระปฐมเจดีย์