อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติฯ
อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติฯ
034-351-886
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
เปิดทุกวัน

นี่คือพื้นที่สำหรับคนรักแมลง...อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติฯ และพิพิธภัณฑ์ผีเสื้อสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งศึกษาวิจัยแมลงในระบบนิเวศต่างๆ และเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงแมลงสวยงามและหายาก ในส่วนของอุทยานแมลงมีเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ และมีลักษณะเป็นโดมสร้างด้วยโครงเหล็กขนาดใหญ่ เปิดรับแสงแดดและฝนให้สามารถลอดตัวส่องผ่านเข้าไปให้ต้นไม้ได้เจริญเติบโต

ไฮไลต์ของพิพิธภัณฑ์คือ“ผีเสื้อภูฏาน” ซึ่งได้สูญพันธุ์จากประเทศไทยเป็นเวลานานหลายปีแล้ว นอกจากนี้ในอาคารพิพิธภัณฑ์จัดแสดงแมลงที่ถูกสตัฟฟ์เอาไว้ โดยมีการจำแนกแมลงแต่ละประเภท ทั้งแมลงปอ แมลงทับ ด้วง กระทั่งผีเสื้อที่มีให้ได้เลือกชมมากกว่า 1,000 ชนิด

interesting
อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติฯ
1.อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติฯ
แผนที่
การเดินทาง

จากกรุงเทพฯ วิ่งมาตามถนนสายบรมราชนนี แล้วต่อไปตามถนนเพชรเกษม บริเวณตัวเมืองนครปฐม จะมีทางแยกขวาไปตามถนนมาลัยแมน ตรงไปราว 30 กิโลเมตร จะถึง ม.เกษตร กำแพงแสน ให้เข้าทางประตูทิศเหนือ เมื่อเข้ามาผ่านป้อมยาม จะมีแยกขวา ตรงไปสักพักก็ถึงอุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติฯ