วัดไร่ขิง
วัดไร่ขิง
034-311-384
ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
เปิดทุกวัน

วัดมงคลจินดาราม หรือวัดไร่ขิงอันโด่งดัง เดิมเป็นที่อยู่ของชาวจีนและนิยมปลูกขิงกันอย่างแพร่หลาย ทำให้ได้ชื่อว่าวัดไร่ขิง วัดนี้สันนิษฐานว่าสร้างตั้งแต่ พ.ศ. 2394 ชาวบ้านเคารพศรัทธาในพระพุทธรูปหลวงพ่อวัดไร่ขิงซึ่งประดิษฐานในพระอุโบสถเป็นอย่างมาก ตามตำนานเล่าว่าพระพุทธรูปได้ลอยน้ำมา จึงมีการอัญเชิญขึ้นประดิษฐานไว้ที่วัดศาลาปูน องค์พระพุทธรูปเป็นเนื้อทองสัมฤทธิ์ปางมารวิชัย พุทธลักษณะงดงามด้วยพุทธศิลป์ 3 สมัย คือ พระรูปผึ่งผายแบบเชียงแสน พระหัตถ์เรียวงามแบบสุโขทัย และพระพักตร์งดงามในแบบรัตนโกสินทร์ ประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชี 5 ชั้น สันนิษฐานว่าเป็นฝีมือช่างสมัยไทยล้านนาและล้านช้าง ส่วนพระอุโบสถของวัดเป็นศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

interesting
วัดไร่ขิง
1.สะพานมงคลรัฐประชานุกูล(วัดไร่ขิง)
2.กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
3.โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)
4.ร้านนางประนอม น้อยประชา
5.วัดไร่ขิง
6.ATM ธนาคารกรุงเทพ
7.Fine Flock (Thailand)
แผนที่
การเดินทาง

จากกรุงเทพฯ เดินทางโดยถนนเพชรเกษม เมื่อถึงกิโลเมตรที่ 33 ให้เลี้ยวขวาเข้าวัดไร่ขิง อีกประมาณ 1.5 กิโลเมตร