วัดพระประโทณเจดีย์วรวิหาร
วัดพระประโทณเจดีย์วรวิหาร
034-212-313
ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
เปิดทุกวัน

หากมองจากแผนที่จังหวัดนครปฐมจะพบว่า พระประโทณเจดีย์เป็นศูนย์กลางของเมืองโบราณนครปฐม ตั้งอยู่กลางคูเมืองโบราณ ทางตะวันออกของพระปฐมเจดีย์ เจดีย์แห่งนี้จึงมีความสำคัญในแง่ของประวัติศาสตร์และโบราณคดีไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าพระปฐมเจดีย์

พระประโทณเจดีย์มีอายุเก่าแก่กว่า 1,400 ปี สร้างในสมัยทวารวดี เดิมพระประโทณเจดีย์เดิมนั้นมีรูปเป็นทรงโอคว่ำตามลักษณะของเจดีย์สมัยทวารวดี มีสภาพเป็นเนินดินทับถมทรุดโทรมรกร้างมานานนับพันปี ต่อมาได้มีการสร้างวัดพระประโทณเจดีย์ และพระปรางค์จำลองขึ้นบนฐานเนินดินพระประโทณเจดีย์ขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 ภายในยังคงมีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุอยู่โดยยังไม่ได้ถูกขุดค้นนำออกไปเช่นเจดีย์องค์อื่น ๆ นอกจากนั้นยังได้ขุดพบวัตถุโบราณในสมัยทวารวดีเป็นจำนวนมากเช่น พระพุทธรูป เศียรพระพุทธรูปปูนปั้น พระดินเผา ฯลฯซึ่งบางส่วนได้ถูกนำไปเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์

interesting
วัดพระประโทณเจดีย์วรวิหาร
1.พระประโทนเจดีย์
2.วัดพระประโทณเจดีย์วรวิหาร
3.โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์
4.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แผนที่
การเดินทาง

วัดพระประโทณเจดีย์วรวิหารตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษม บริเวณสามแยกพระประโทน