อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง
อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง
075-354-967
ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
เปิดทุกวัน เวลา 8:30 – 17:30 น.
ค่าธรรมเนียม ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท

อุทยานแห่งชาติน้ำโยง มีพื้นที่โดยรอบเป็นแนวเทือกเขาสลับซับซ้อน เต็มไปด้วยป่าดงดิบชื้นและป่าดิบเขาจึงทำให้มีพรรณไม้สำคัญมากมาย รวมทั้งมียอดเขาเหมนเป็นยอดเขาสูงสุด สูง 1,235 เมตรจากระดับทะเลปานกลาง เป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญของลุ่มน้ำตาปี ลุ่มน้ำปากพนัง และลุ่มน้ำตรัง

แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นจุดเด่นสำหรับที่นี่ก็คือ น้ำตกโยง ตั้งอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ เพียง 300 เมตร มีทั้งหมด 7 ชั้น สายน้ำจะไหลเป็นเกลียวผ่านหน้าผาสูงชันลงยังแอ่งน้ำขนาดใหญ่เบื้องล่างที่ชุกชุมไปด้วยปลาพลวง อีกแห่งที่สวยงามไม่แพ้กันก็ คือ น้ำตกปลิว ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ 3 กิโลเมตร มีทั้งหมด 7 ชั้นด้วยกัน แต่แนะนำว่า ชั้นที่ 3 ชั้นที่ 5 และชั้นที่ 7 จะสวยเด่นกว่าชั้นอื่น นอกจากนี้ ยังมีน้ำตกคลองจัง น้ำตกหนานโจน และน้ำตกคูหาสวรรค์ เป็นต้น

สำหรับใครที่อยากชมวิวทิวทัศน์แบบเต็มตา แนะนำให้ขึ้นไปยังยอดเขาเหมน ซึ่งระยะทางจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ ตย.1 (คลองจัง) ถึงยอดเขาประมาณ 5 กิโลเมตร ระหว่างทางจะได้พบเห็นพันธุ์ไม้หายากมากมาย หรือจะไปยังยอดเขาคูหาสวรรค์ ยอดเขาสูงสุดด้านตะวันออกก็ได้ ระยะทางจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ตย.3 (เขารามโรม) ประมาณ 3 กิโลเมตร อีกแห่งที่น่าสนใจก็คือ ยอดเขารามโรมซึ่งจะมีกล้วยไม้ป่าหายาก และจุดชมทิวทัศน์ทะเลหมอกในยามเช้าอีกด้วย

ด้วยความที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นมักมีฝนตกชุกตลอดทั้งปี หากใครอยากมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง ควรมาช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคม

interesting
อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง
1 น้ำตกคลองจัง
2 ยอดเขาเหมน
3 น้ำตกโยง
แผนที่
การเดินทาง

โดยรถยนต์
จากกรุงเทพมหานคร มาถึงตัวอำเภอทุ่งสง จากนั้นใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 403 เลี้ยวซ้ายข้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขับมาประมาณ 3 กิโลเมตร ก็จะถึงบริเวณน้ำตกโยง