วัดพระพุทธบาทชนแดน
วัดพระพุทธบาทชนแดน
056-761-324
ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
เปิดทุกวัน เวลา 6:00 – 18:00 น.

วัดพระพุทธบาทชนแดนหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า วัดหลวงพ่อทบ เป็นวัดเก่าแก่ในอำเภอชนแดน ซึ่งชาวบ้านอำเภอชนแดนนั้นมีความเคารพและนับถือเป็นอย่างมาก หากใครมีโอกาสได้มาเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ ก็ไม่ควรพลาดการมาสักการะวัดสำคัญแห่งนี้

ในอดีตมีหลวงพ่อทบ หรือพระครูวิชิตพัชราจารย์ พระเกจิอาจารย์ชื่อดังเป็นเจ้าอาวาส ในปัจจุบันทางเทศบาลตำบลชนแดน ได้หางบประมาณมาปรับปรุงในส่วนต่างๆ ภายในวัด ไม่ว่าจะเป็น ศาลาเรือนไม้สักทอง ซึ่งเคยเป็นที่จำวัดของหลวงพ่อทบ มณฑปครอบรอยพระพุทธบาทจำลอง บันไดพยานาคเจ็ดเศียรทางขึ้นเขาน้อย พระพุทธรูปปางประทานพร และสระวังมัชฉา

ปัจจุบันได้สร้างหลวงพ่อทบองค์ใหญ่ที่สุดในโลก รูปหล่อเหมือนของหลวงพ่อทบ เนื้อโลหะทองเหลืองรมดำขนาดหน้าตักกว้าง 8.5 เมตร สูง 12 เมตร ประดิษฐานบนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งภายในเป็นห้องโถงใช้ประกอบกิจกรรมทางศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น หากผู้มีจิตศรัทธาคนไหนสนใจก็สามารถแวะเวียนไปที่วัดพระพุทธบาทชนแดนกันได้เลย

interesting
วัดพระพุทธบาทชนแดน
1 วัดพระพุทธบาทชนแดน
แผนที่
การเดินทาง

โดยรถยนต์
สามารถเดินทางไปอำเภอชนแดนได้ทาง ทางหลวงหมายเลข 11 อ.ดงเจริญ ไปอำเภอทับค้อ จังหวัดพิจิตร ต่อจากนั้นต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 113 เข้าสู่อำเภอชนแดน อีกทางหนึ่งสามารถเดินทางผ่านอำเภอวังชมพู อำเภอพระพุทธบาท ทางหลวงหมายเลข 113 จังหวัดเพชรบูรณ์