พุทธอุทยานเพชบุระ
พุทธอุทยานเพชบุระ
055-252-742
ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
เปิดทุกวัน เวลา 8:00 - 18:00 น.

พุทธอุทยานเพชบุระ เป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ พระนามว่า พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งชาวเพชรบูรณ์ร่วมใจกันสร้างขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ที่ทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา พระพุทธรูปเนื้อโลหะนี้ หล่อด้วยทองเหลืองบริสุทธิ์ ขนาดหน้าตัก 11.984 เมตร โดยขนาดหน้าตักนั้นมีความหมายโดยนัยการตีความว่า 1 หมายถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์เอก หนึ่งในดวงใจของชนชาวไทย 1 หมายถึง พระพุทธมหาธรรมราชา ซึ่งมีเพียงองค์เดียวในโลก เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองเพชรบูรณ์ เป็นองค์พระที่อัญเชิญมาประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ของเมืองเพชรบูรณ์ 9 หมายถึง รัชกาลที่ 9 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ และ 84 หมายถึง วโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา นอกจากนี้ พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ ดังกล่าว เป็นพระพุทธรูปองค์จำลองขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ส่วนองค์พระพุทธรูปจริงๆ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวเพชรบูรณ์นั้น ประดิษฐานอยู่ที่วัดไตรภูมิ จังหวัดเพชรบูรณ์ หากใครมีโอกาส แนะนำให้ไปสักการะทั้งสององค์เพื่อความเป็นสิริมงคล

interesting
พุทธอุทยานเพชบุระ
พุทธอุทยานเพชบุระ
แผนที่
การเดินทาง

โดยรถยนต์
จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 เส้นถนนพหลโยธิน วิ่งตามทางไปจังหวัดสระบุรี ผ่านจังหวัดลพบุรี มุ่งสู่จังหวัดเพชรบูรณ์ จากจังหวัดเพชรบูรณ์ให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 21 วิ่งตรงไปขับผ่านตัวเมืองก็จะเห็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่อยู่ฝั่งขวามือ