ในอดีตนั้น สุโขทัยเคยเป็นราชธานีของไทย ที่มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก ทั้งยังเป็นศูนย์กลางการปกครอง ศาสนา และเศรษฐกิจ ทำให้พื้นที่ภายในอุทยานประว...อ่านต่อ
“วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร” หรือ “วัดพระมหาธาตุ” ไม่ได้มีความสำคัญต่อชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเท่านั้น แต่ยังเป็นว่าที่แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมอีกด้วย ดังน...อ่านต่อ
วัดมงคลจินดาราม หรือวัดไร่ขิงอันโด่งดัง เดิมเป็นที่อยู่ของชาวจีนและนิยมปลูกขิงกันอย่างแพร่หลาย ทำให้ได้ชื่อว่าวัดไร่ขิง วัดนี้สันนิษฐานว่าสร้างตั้งแต่...อ่านต่อ
ชื่อเสียงของวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร เป็นที่เลื่องลือในฐานะวัดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย คาดว่ามีอายุราว 1,200 ปี น่าจะสร้างขึ้นสมัยที่เมืองสุพ...อ่านต่อ
วัดหนองบัว เป็นวัดที่เก่าแก่ประจำหมู่บ้านหนองบัว จังหวัดน่าน มีการสันนิษฐานว่า สร้างเมื่อ พ.ศ. 2405 โดยการนำของครูบาหลวงสุนันต๊ะ ร่วมกับชาวบ้านหนองบัว...อ่านต่อ
วัดไผ่โรงวัวหรือวัดโพธารามสร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2469 เป็นที่เคารพของชาวสุพรรณบุรีและพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ เนื่องจากมีพุทธวัตถุและโบราณสถานสำคัญให้เย...อ่านต่อ
วัดพระธาตุช่อแฮ วัดเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองแพร่ คาดว่าสร้างขึ้นในสมัยสุโขทัยระหว่าง พ.ศ. 1879-1881 องค์พระธาตุช่อแฮเป็นเจดีย์ศิลปะเชียงแสน คำว่...อ่านต่อ
วัดบุปผารามขึ้นชื่อว่า เป็นวัดเก่าแก่ที่สุดของจังหวัดตราด ซึ่งตามประวัติกล่าวว่า วัดแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา ยุคของพระเจ้าปราสาททอง ตอนที่ค...อ่านต่อ
พุทธอุทยานเพชบุระ เป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ พระนามว่า พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งชาวเพชรบูรณ์ร่วมใจกันสร้างขึ้น เพื่อเฉลิมพระ...อ่านต่อ
บันไดพญานาคมากกว่า 300 ขั้นที่ทอดยาวขึ้นไปสู่จุดยอดของภูเขามีอายุมากกว่าพันปี ด้านบนมีถ้ำน้อยใหญ่ให้เข้าไปสำรวจ แต่จุดหมายที่น่าสนใจที่สุดอยู่ที่ “ถ้ำ...อ่านต่อ
หนึ่งในสถานที่ UNSEEN ของจังหวัดอ่างทอง คือตัวโบสถ์เก่าแก่ที่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นสมัยก่อนกรุงศรีอยุธยาและถูกปล่อยทิ้งร้างไว้จนถูกปกคลุมไปด้วยรากต้...อ่านต่อ
พระบรมธาตุแช่แห้งแห่งวัดพระธาตุแช่แห้ง เป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวน่าน โดยเมื่อ พ.ศ. 1891 พญาการเมืองโปรดให้สร้างขึ้น เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ...อ่านต่อ

ผลการค้นหาเพิ่มเติม