สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับผู้สนใจศึกษาธรรมชาติและพรรณไม้ที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคใต้ เพราะที่นี่เป็นป่าดิบชื้นที่ราบต่ำผืนใหญ่...อ่านต่อ
ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ สร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและตั้งแสดงตัวอย่างของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดีของแถบอีสานใต้ ซึ่งก็คือพื้นที่บริเวณลุ่มแ...อ่านต่อ
“เขาอกทะลุ” เป็นสัญลักษณ์ของเมืองพัทลุงที่อยู่ในตราประจำจังหวัด ตามความเชื่อของคนในพื้นที่ เขาอกทะลุเปรียบได้กับเสาหลักของเมืองพัทลุง ด้วยความสูงของภู...อ่านต่อ
สำหรับผู้สนใจเรื่องแร่และหิน ควรไปเยี่ยมชมศูนย์วิจัยทรัพยากรแร่และหิน ซึ่งได้เก็บรวบรวมตัวอย่างแร่และหินที่สำคัญจากแหล่งต่างๆทั่วประเทศ นำมาจัดแสดงในร...อ่านต่อ
จังหวัดอ่างทองเป็นเมืองเก่าที่มีความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยทวารวดี คุณค่าของเรื่องทางประวัติศาสตร์ได้ถูกรวบรวมไว้ที่ “พิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง” ...อ่านต่อ
อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิง มีพื้นที่ประมาณ 3.4 ตารางกิโลเมตร แบ่งออกเป็น 2 เขตด้วยกัน คือ เขตภายในกำแพงเมืองมีพื...อ่านต่อ
สมัยก่อน เมืองศรีสัชนาลัยเติบโตขึ้นมาเป็นชุมชนระดับเมืองพร้อมกับเมืองสุโขทัย ทางฝ่ายอยุธยาเรียกเมืองนี้ว่า เมืองสวรรคโลก ซึ่งปัจจุบันก็คือ อำเภอสวรรคโ...อ่านต่อ
เมื่อมาเยือนอ่างทอง และต้องการของที่ระลึกติดไม้ติดมือกลับบ้าน ขอเชิญที่ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ ซึ่งเกิดขึ้นได้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพ...อ่านต่อ
อาคารสีเขียวนี้มีชื่อว่า “พระตำหนักเขียว” ซึ่งแต่เดิมเคยเป็นบ้านพักของผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ต่อมาสถานที่แห่งนี้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศ...อ่านต่อ
อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย หรือ “อุทยาน ร.2” เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ของมูลนิธิพระบรม...อ่านต่อ
สำหรับสายรักธรรมชาติต้องเพลิดเพลินกับการเดินไปตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติของ “ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 3 (ระนอง)” เนื่องจากมีความ...อ่านต่อ
นี่คือพื้นที่สำหรับคนรักแมลง...อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติฯ และพิพิธภัณฑ์ผีเสื้อสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งศึกษาวิจัยแมลงในระบบนิเวศต่างๆ และเป็นแหล่งเพาะเล...อ่านต่อ

ผลการค้นหาเพิ่มเติม