วัดบุปผารามขึ้นชื่อว่า เป็นวัดเก่าแก่ที่สุดของจังหวัดตราด ซึ่งตามประวัติกล่าวว่า วัดแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา ยุคของพระเจ้าปราสาททอง ตอนที่ค...อ่านต่อ
สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับผู้สนใจศึกษาธรรมชาติและพรรณไม้ที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคใต้ เพราะที่นี่เป็นป่าดิบชื้นที่ราบต่ำผืนใหญ่...อ่านต่อ
จังหวัดอ่างทองเป็นเมืองเก่าที่มีความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยทวารวดี คุณค่าของเรื่องทางประวัติศาสตร์ได้ถูกรวบรวมไว้ที่ “พิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง” ...อ่านต่อ
เสื้อพื้นเมืองสีน้ำเงินเข้ม หรือที่รู้จักกันในนาม “หม้อห้อมเมืองแพร่” เป็นหนึ่งในสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองแพร่ที่เป็นที่รู้จักมายาวนาน แต่ในยุคปั...อ่านต่อ
อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย หรือ “อุทยาน ร.2” เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ของมูลนิธิพระบรม...อ่านต่อ
ความพิเศษของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะ อยู่ตรงที่นี่นั้นมีการผลิตลิกไนต์จำหน่าย เป็นเชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เพื่อผลิตไฟฟ้าสำหรับภาคเหนือ ภาคกลาง ...อ่านต่อ
ทุ่งโปรงทองเป็นผืนป่าชายเลนที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดระยอง ซึ่งในอดีตเคยเป็นแหล่งทำการเกษตรและประมงของชาวบ้านในเขตชุมชนบ้านแสมผู้ ปากน้ำประแส ต่อมามีสภา...อ่านต่อ
สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสร้างขึ้นโดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เมื่อปี พ.ศ.2527-2528 ณ บริเวณศูนย์บำรุงรักษาและบ้านพักพนักง...อ่านต่อ
สำหรับสายรักธรรมชาติต้องเพลิดเพลินกับการเดินไปตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติของ “ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 3 (ระนอง)” เนื่องจากมีความ...อ่านต่อ
“ระยอง เมืองแห่งท้องทะเล” แล้วจะพบว่าคำกล่าวนี้ไม่ผิดความจริง เมื่อได้เห็นปลาหลากสีสันที่ว่ายน้ำอยู่ในตู้กระจกซึ่งสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยองได้จัดแสด...อ่านต่อ
บึงฉวากเป็นบึงน้ำธรรมชาติที่กว้างใหญ่ด้วยพื้นที่ประมาณ 2,700 ไร่ เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำตามอนุสัญญาแรมซาร์ และเต็มไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ มีความลึกเฉลี...อ่านต่อ
ที่นี่เป็นหมุดหมายของคนรักหนังไทย เนื่องจากเป็นสถานที่เก็บรวบรวม ประเมินค่า คัดเลือก จัดทำระบบทะเบียนภาพยนตร์ไทย จัดเก็บรักษาไว้เป็น ‘พิพิธภัณฑ์ภาพยนต...อ่านต่อ

ผลการค้นหาเพิ่มเติม