ประวัติความเป็นมาของปราสาทหินเมืองต่ำไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด เพราะไม่พบหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใดหรือใครเป็นผู้สร้าง แต่ตัวปราสาทนั้นมีลักษณะของศิลปะขอมแ...อ่านต่อ
พระราชวังจันทน์เป็นพระราชวังโบราณ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันตก ทางด้านทิศเหนือของเมืองพิษณุโลก เป็นสถานที่เสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ...อ่านต่อ
“ปรางค์กู่” คือสถานที่เที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่บ่งบอกว่าจังหวัดชัยภูมิเป็นพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญตั้งแต่สมัยขอม ตัวปราสาทเป็นฐานรูปสี...อ่านต่อ
วัดช่องลมเป็นวัดที่ก่อตั้งขึ้นโดยชาวบ้าน ผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันสร้างวัดเมื่อปี พ.ศ. 2373 และได้มีการนิมนต์พระครูพ่วงมาเป็นเจ้าอาวาส จากนั้นมีการพัฒนาวั...อ่านต่อ
อยุธยา อดีตเมืองหลวงเก่าแก่ของไทยมีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์เป็นอย่างมาก และสถานที่สำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบด้านประวัติศาสตร์ ก็ต้องมาที่ อุทย...อ่านต่อ
วัดป่าโมกวรวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ที่งดงามที่สุดองค์หนึ่งของเมืองไทย ตัวองค์พระก่ออิฐถือปูนปิดทอง สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยสุโขทัย ว...อ่านต่อ
อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิง มีพื้นที่ประมาณ 3.4 ตารางกิโลเมตร แบ่งออกเป็น 2 เขตด้วยกัน คือ เขตภายในกำแพงเมืองมีพื...อ่านต่อ
พระบรมธาตุแช่แห้งแห่งวัดพระธาตุแช่แห้ง เป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวน่าน โดยเมื่อ พ.ศ. 1891 พญาการเมืองโปรดให้สร้างขึ้น เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ...อ่านต่อ
ปราสาทหินพนมรุ้ง เป็นปราสาทหินที่มีชื่อเสียงมากของจังหวัดบุรีรัมย์ ในเรื่องของความงดงามและความอลังการทางสถาปัตยกรรม โดยจากชื่อนั้น หากแปลตามภาษาของเขม...อ่านต่อ
วัดไผ่โรงวัวหรือวัดโพธารามสร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2469 เป็นที่เคารพของชาวสุพรรณบุรีและพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ เนื่องจากมีพุทธวัตถุและโบราณสถานสำคัญให้เย...อ่านต่อ
เสน่ห์ของจังหวัดลำปาง นั้นอยู่ที่ความเนิบช้าและเรียบง่าย ทั้งยังคงความเป็นวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมอยู่ไม่เสื่อมคลาย หากใครอยากสัมผัส และเรียนรู้วิถีชีวิตข...อ่านต่อ
วัดหนองบัว เป็นวัดที่เก่าแก่ประจำหมู่บ้านหนองบัว จังหวัดน่าน มีการสันนิษฐานว่า สร้างเมื่อ พ.ศ. 2405 โดยการนำของครูบาหลวงสุนันต๊ะ ร่วมกับชาวบ้านหนองบัว...อ่านต่อ

ผลการค้นหาเพิ่มเติม