วัดพระธาตุช่อแฮ
วัดพระธาตุช่อแฮ
054-599-209
ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
เปิดทุกวัน

วัดพระธาตุช่อแฮ วัดเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองแพร่ คาดว่าสร้างขึ้นในสมัยสุโขทัยระหว่าง พ.ศ. 1879-1881 องค์พระธาตุช่อแฮเป็นเจดีย์ศิลปะเชียงแสน คำว่า “พระธาตุช่อแฮ” หมายถึง เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระศอกซ้ายและพระเกศาธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและประดับบูชาด้วยผ้าแพรอย่างดี ดังนั้นจึงมีความเชื่อว่า หากนำผ้าแพรสามสีไปถวายพระธาตุ จะทำให้มีพลังคุ้มครองและป้องกันศัตรูได้ การสวดและไหว้ ให้เริ่มต้นนะโม 3 จบ แล้วสวดตามด้วยคาถาบูชาพระธาตุ 5 จบ พลังบารมีจะดลบันดาลให้มีชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนั้นพระธาตุช่อแฮยังเป็นพระธาตุประจำปีเกิดสำหรับคนที่เกิดปีเสือ (ปีขาล) ควรได้กราบไหว้สักการะเพื่อเป็นมงคลชีวิต

interesting
วัดพระธาตุช่อแฮ
1. วัดพระธาตุช่อแฮ
2. ศาลาเจ้าพ่อขุนลัวะอ๊ายก๊อย
แผนที่
การเดินทาง

หากเริ่มต้นจากตัวเมืองแพร่ ใช้เส้นทางที่จะไปแยกสนามบิน แล้วเลี้ยวไปทางพระธาตุช่อแฮโดยทางหลวงหมายเลข 1022 อีกประมาณ 6 กิโลเมตร วัดพระธาตุช่อแฮจะอยู่ทางขวามือ