พิพิธภัณฑ์เมืองแพร่ คุ้มเจ้าหลวง
พิพิธภัณฑ์เมืองแพร่ คุ้มเจ้าหลวง
054-524-158
ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
เปิดทุกวัน
สถานที่รองรับผู้พิการ

เรื่องลี้ลับภายในคุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่แห่งนี้อาจจะเป็นเรื่องที่หลายคนจดจำได้ ก่อนอื่นเมื่อเอ่ยถึงคุ้มแห่งนี้ในแง่สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าแล้ว คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ไม่น้อยหน้าใคร ด้วยความโอ่โถงของตัวอาคารที่มีประตู หน้าต่างทั้งหมด 72 บาน งดงามด้วยลวดลายฉลุไม้อยู่ด้านบนปั้นลม และชายคาน้ำ อาคารแห่งนี้เป็นสถาปัตยกรรมไทยผสมยุโรปสมัยต้นรัชกาลที่ 5 หลังคามุงแป้นเกล็ด รอบตัวอาคารประดับด้วยไม้แกะฉลุสลักลวดลายที่สวยงาม

ในอดีตอาคารแห่งนี้เคยเป็นคุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ และใต้ถุนอาคารเคยเป็นที่คุมขังทาสและนักโทษทั่วไปจนกระทั่งมีการสร้างเรือนจำจังหวัดจึงได้เลิกใช้เป็นที่คุมขังนักโทษ และนี่เป็นที่มาของเรื่องราวความลี้ลับที่เลื่องลือของคุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่

interesting
พิพิธภัณฑ์เมืองแพร่ คุ้มเจ้าหลวง
1.คุ้มเจ้าหลวง
2.โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา
3.สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่
4.วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร
แผนที่
การเดินทาง

จากทางหลวงหมายเลข 101 เข้าตัวเมืองแพร่ (ถนนยันตรกิจโกศล) ตรงขึ้นไปแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเจริญเมืองไปประมาณ 1.2 กิโลเมตร จนถึงวงเวียนให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนคุ้มเดิมอีกประมาณ 100 เมตร ทางด้านขวามือจะถึงคุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามโรงเรียนนารีรัตน์