ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่3
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่3
077-826-701
ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
เปิดทุกวันเวลา 08.30 น.–16.30 น.

สำหรับสายรักธรรมชาติต้องเพลิดเพลินกับการเดินไปตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติของ “ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 3 (ระนอง)” เนื่องจากมีความอุดมสมบูรณ์ที่หาได้ยากทำให้องค์การ UNESCO ประกาศให้พื้นที่ป่าชายเลนของศูนย์วิจัยฯ เป็น“พื้นที่สงวนชีวมณฑล”เพื่อเป็นแหล่งอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของป่าชายเลน เป็นแหล่งศึกษาวิจัยด้านระบบนิเวศป่าชายเลน และการอนุรักษ์ป่าชายเลนบริเวณศูนย์วิจัยฯ ยังมีพันธุ์ไม้หายากหลายชนิดและบางชนิดมีอายุเก่าแก่ ได้แก่ ต้นโกงกางอายุประมาณ 200 ปีต้นเดียวในประเทศไทย ซึ่งมีความสูงถึง 33 เมตร และมีขนาดเส้นรอบวง 210 เซนติเมตรรวมทั้งเป็นแหล่งอนุบาลของเหล่าสัตว์ทะเลที่ยังไม่แข็งแรงพอที่จะหากินได้ และถ้าเราสังเกตดี ๆ ยังมีสัตว์ป่าชายเลนที่หาดูยาก นกท้องถิ่น แฝงตัวอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันสมบูรณ์แห่งนี้

interesting
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่3
1.สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
2.มิสเตอร์โดนัท
3.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
4.กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
แผนที่
การเดินทาง

จากตัวเมืองระนองไปทางทิศใต้ ตามถนนเพชรเกษม ระยะทางประมาณ 19 กิโลเมตร บริเวณกิโลเมตรที่ 626-627 จะมีทางเลี้ยวขวามือบริเวณที่ทำการเทศบาลตำบลหงาว เป็นทางลาดยางเข้าไปประมาณ 5 กิโลเมตร