สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
038-915-213-5
ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
วันอังคาร – วันอาทิตย์ 09.00 - 16.30 น. หยุดวันจันทร์

สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสร้างขึ้นโดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เมื่อปี พ.ศ.2527-2528 ณ บริเวณศูนย์บำรุงรักษาและบ้านพักพนักงาน บนเนื้อที่ 60 ไร่ โดยรวบรวมสมุนไพรพันธุ์ต่างๆ มาปลูกไว้เป็นจำนวนมาก นับว่าเป็นสวนสมุนไพรแห่งแรกของประเทศไทย

ต่อมาบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้น้อมเกล้าฯ ถวายสวนสมุนไพรแห่งนี้แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2528และได้พัฒนาสถานที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ และปลูกต้นไม้เพิ่มเติม เพื่อเทิดพระเกียรติในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 50 พรรษา

interesting
สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
1.สนามฟุตบอล ปตท.ระยอง
2.สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
3.สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
แผนที่
การเดินทาง

จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์ชลบุรี) แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 36 ไปจังหวัดระยอง เมื่อถึงสี่แยกมาบข่า เลี้ยวขวา (ทางไปมาบตาพุด) ตรงไปอีก 1 กิโลเมตร สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจะอยู่ขวามือ