วัดภุมรินทร์กุฎีทอง
วัดภุมรินทร์กุฎีทอง
081-409-0567
ต.สวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
เปิดทุกวัน เวลา 6:00 – 18:00 น.

วัดภุมรินทร์กุฎีทองตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่กลอง ปากคลองประชาชื่นฝั่งตะวันตก ซึ่งภายในวัดนั้นมีสถานที่น่าสนใจหลายแห่งให้นักท่องเที่ยวที่มีจิตศรัทธาและสนใจเรื่องทางประวัติศาสตร์ได้เข้าชม

ไม่ว่าจะเป็น กฎีทองที่ทำด้วยไม้สัก ซึ่งสร้างโดยสมเด็จพระชนกนาถของสมเด็จพระอมรินทรามาตย์ พระอัครมเหสีในรัชกาลที่ 1 เพื่อถวายเจ้าอาวาสวัดบางลี่บน ต่อมาบริเวณที่ปลูกกุฎีทองนั้นถูกน้ำเสาะจนตลิ่งพัง จึงต้องย้ายกุฎีทองมาไว้ที่วัดภุมรินทร์ หลังจากย้ายมาไว้ที่วัดนี้จึงเรียกชื่อรวมกันกลายเป็น วัดภุมรินทร์กุฎีทอง ซึ่งใช้มาจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งที่นี่ยังมีพระพุทธรูปเก่าแก่อายุกว่า 300 ปี ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปิดทองปางมารวิชัย ชื่อพระพุทธรัตนมงคลหรือหลวงพ่อโต และพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยประดิษฐานอยู่ภายในอุโบสถของวัด

นอกจากนี้ ที่นี่ยังมีพิพิธภัณฑ์วัดภุมรินทร์และอุทยานการศึกษา ซึ่งเป็นสถานที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุล้ำค่า เช่น พระพุทธรูป หนังสือไทย โถลายคราม และเครื่องทองเหลือง แถมบริเวณใกล้วัด ยังมีจุดลงเรือของศูนย์ท่องเที่ยวทางน้ำ จ.สมุทรสงคราม หากใครสนใจอยากลองล่องเรือตามรอยเสด็จประพาสต้นรัชกาลที่ 5 ก็สามารถติดต่อที่นี่ได้เลย

interesting
วัดภุมรินทร์กุฎีทอง
1 ตลาดวัฒนธรรม
2 สะพาน
3 พิพิธภัณฑ์
แผนที่
การเดินทาง

โดยรถยนต์
จากตัวเมืองสมุทรสงคราม ให้ไปตามทางหลวงหมายเลข 35 (แม่กลอง-อัมพวา) ประมาณ 5 กม. เลยวัดบางกะพ้อม ให้สังเกตทางแยกซ้ายมือ เลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานพระศรีสุริเยนทร์ตรงไปถึงทางแยกแล้วเลี้ยวขวา จากนั้นตรงไปข้ามสะพาน วัดจะอยู่ขวามือ

โดยรถสาธารณะ
จากตัวเมืองสมุทรสงคราม นั่งรถโดยสารสองแถวสายแม่กลอง-วัดปราโมทย์ สายแม่กลอง-วัดแก้วเจริญ สายแม่กลอง-วัดสาธุ หรือสายแม่กลอง-วัดแว่นจันทร์ คิวรถอยู่บริเวณธนาคารนครหลวงไทย สาขาสมุทรสงคราม รถจะวิ่งผ่านวัด