อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
034-751-666
ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
เปิดวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30 - 17:00 น.
เปิดวันเสาร์, อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08:30 - 17:30 น.
ค่าธรรมเนียม ผู้ใหญ่ 30 บาท เด็ก 10 บาท

อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย หรือ “อุทยาน ร.2” เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเป็นการสนองพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานศิลปะอันงดงามไว้เป็นมรดกแก่ชาติ

สถานที่ตั้งของอุทยาน ร.2 นั้น พระราชสมุทรเมธี เจ้าอาวาสวัดอัมพวันเจติยารามเป็นผู้น้อมเกล้าฯ ถวาย เนื่องจากบริเวณนี้เป็นที่พระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ภายในอุทยานมีสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น เรือนไทยหมู่ 5 หลัง ส่วนจัดแสดงโบราณวัตถุและเครื่องใช้ส่วนพระองค์ของรัชกาลที่ 2 อีกทั้งเรือนไทยหนึ่งในห้าหลังถูกจัดให้เป็น “พิพิธภัณฑ์พระพุทธเลิศหล้านภาลัย” ซึ่งภายในประดิษฐานพระบรมรูปของรัชกาลที่ 2 และศิลปะโบราณวัตถุสมัยต้นรัตนโกสินทร์ ส่วนเรือนไทยหลังอื่นๆ มีการจัดแสดงความเป็นอยู่ของชาวไทยในสมัยรัชกาลที่ 2 ไว้ โดยส่วนจัดแสดงต่างๆ เหล่านี้ห้ามไม่ให้มีการบันทึกภาพภายในเรือนไทยเด็ดขาด

นอกจากนี้ ยังมีพิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรมอัมพวา ที่จัดแสดงถึงเอกลักษณ์ต่างๆ ของอำเภออัมพวา ทั้งเรื่องวิถีชุมชนริมน้ำ เกษตรกรรม และการประมงพื้นบ้าน เป็นต้น รวมถึงโรงละครกลางแจ้ง ซึ่งสถานที่ที่ใช้จัดแสดงโขนถวายหน้าพระที่นั่งสำหรับงานประจำปีของอุทยานฯ และสวนพฤกษชาติที่รวบรวมพันธุ์ไม้ในวรรณคดีกว่า 140 ชนิด เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เดินชมอย่างเพลิดเพลิน

interesting
อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
1 สำนักงานอุทยาน
2 อาศรมศึกษา
3 ประตู 2
4 เรือนไทยหมู่ 5 หลัง
5 สวนเลิศหล้าพฤกษาพรรณ
6 เรือนไทยหมู่ 9 หลัง
7 พลับพลาริมน้ำ
8 เรือประภาสอุทยาน
แผนที่
การเดินทาง

โดยรถยนต์
จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 35 ถนนพระราม 2 (ถนนธนบุรี-ปากท่อ เดิม) เมื่อไปถึงหลักกิโลเมตรที่ 63 ให้ชิดซ้ายใช้ทางคู่ขนานต่างระดับ เข้าตัวเมืองสมุทรสงครามผ่านตัวเมือง จากนั้นเข้าทางหลวงหมายเลข 325 (สมุทรสงคราม-บางแพ) ถึงสามแยกอัมพวา ให้ชิดซ้ายเลี้ยวเข้าอัมพวา วิ่งตรงไปผ่านตลาดน้ำอัมพวา ข้ามสะพานคลองอัมพวา (สะพานเดชาดิศร) ตรงไปจะเห็นอุทยาน ร.2 อยู่ทางด้านซ้ายมือ