บึงฉวาก
บึงฉวาก
035-430-109
ตำบลปากน้ำ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 - 17.00 น.

บึงฉวากเป็นบึงน้ำธรรมชาติที่กว้างใหญ่ด้วยพื้นที่ประมาณ 2,700 ไร่ เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำตามอนุสัญญาแรมซาร์ และเต็มไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ มีความลึกเฉลี่ยประมาณ 1–3 เมตร ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2538 ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรี ได้พัฒนาบึงฉวากเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ 50 ปีของในหลวงรัชกาลที่ 9 จึงเป็นที่มาของชื่อ “บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ” และมีการสร้างสวนสัตว์ อาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ อุทยานผักพื้นบ้าน อีกทั้งยังมีบริการนวดแผนไทย และเรือเร็วบริการ เพื่อพัฒนาให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายของจังหวัดสุพรรณบุรี

interesting
บึงฉวาก
1. บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
แผนที่
การเดินทาง

จากตัวเมืองสุพรรณบุรี ใช้เส้นทางหมายเลข 340 ไปทางทิศเหนือประมาณ 60 กิโลเมตร จะถึงบึงฉวากตลอดทางจะมีป้ายบอกทางชัดเจน