ตลาดสามชุก
ตลาดสามชุก
035-571-571
ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
เปิดทุกวัน

ตลาดริมน้ำที่เปี่ยมด้วยมนต์เสน่ห์แห่งนี้ เป็นตลาดเก่าแก่ของชุมชนชาวจีนอายุกว่า 100 ปี ที่ยังคงรักษาสภาพบ้านเรือนและตลาดแบบดั้งเดิมไว้อย่างครบถ้วน แต่หลังจากมีถนนตัดผ่าน การซื้อขายสินค้าริมแม่น้ำก็ลดน้อยลง ทำให้กลุ่มชาวบ้าน พ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในตลาดสามชุก ตลอดจนครูอาจารย์ที่เห็นคุณค่าของตลาดเก่าได้รวมตัวกันเป็นคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์ เพื่ออนุรักษ์ตลาด และมีกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงศึกษาวิถีชีวิตชุมชนดั้งเดิม ประวัติศาสตร์ชุมชน จนตลาดสามชุกได้รับการประกาศให้เป็นตลาด 100 ปีเชิงอนุรักษ์

interesting
ตลาดสามชุก
1. ตลาดสามชุก
2. พิพิธภัณฑ์บ้านขุนจำนงจีนารักษ์
3. ที่ว่าการอำเภอสามชุก
แผนที่
การเดินทาง

จากตัวเมืองสุพรรณบุรี ใช้เส้นทางหมายเลข 340 ไปทางทิศเหนือประมาณ 35 กิโลเมตร จะถึงตลาดสามชุก ตลอดทางจะมีป้ายบอกทางชัดเจน