วัดไผ่โรงวัว
วัดไผ่โรงวัว
035-584-473
ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
เปิดทุกวันเวลา 08.00 - 17.00 น.

วัดไผ่โรงวัวหรือวัดโพธารามสร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2469 เป็นที่เคารพของชาวสุพรรณบุรีและพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ เนื่องจากมีพุทธวัตถุและโบราณสถานสำคัญให้เยี่ยมชมได้มากมายหลายจุด เช่น “พระพุทธโคดม” พระพุทธรูปโลหะสำริดองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สร้างโดยท่านพระครูอุทัยภาคาธร (หลวงพ่อขอม) นอกจากนี้ยังมี “สังเวชนียสถาน 4 ตำบล” คือ สถานที่ที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนาและปรินิพพาน มีส่วนที่แสดงงานประติมากรรม เกี่ยวกับพุทธประวัตินรกภูมิ สวรรค์ภูมิ ส่วน “พระกะกุสันโธ” เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ด้านหน้าพระพุทธรูปมี “ฆ้อง และบาตร” ใหญ่ที่สุดในโลกเช่นเดียวกัน รวมทั้ง “พระวิหารร้อยยอด” และ “พระธรรมจักร” ซึ่งหล่อด้วยทองสำริดใหญ่ที่สุดในโลก

interesting
วัดไผ่โรงวัว
1. วัดไผ่โรงวัว
2. ตลาดวัดไผ่โรงวัว
3. มณฑป หลวงพ่อขอม
แผนที่
การเดินทาง

จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางวงแหวนกาญจนาภิเษก มุ่งหน้าอำเภอบางบัวทอง แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 340 (บางบัวทอง – สุพรรณบุรี) ประมาณ 30 กิโลเมตร จะถึงทางแยก เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 3422 (ทางไปอำเภอสองพี่น้อง) ขับตรงมาอีก 14 กิโลเมตร วัดไผ่โรงวัวจะอยู่ด้านขวามือ