วัดพระนอน
วัดพระนอน
035-543-554
ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
เปิดทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น.

วัดพระนอนมีอยู่หลายแห่งในประเทศไทย แต่วัดพระนอนแห่งนี้มีจุดเด่นตรงที่เป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในลักษณะนอนหงายขนาดเท่าคนโบราณยาวประมาณ 2 เมตร คล้ายกับพระนอนที่เมืองกุสินารา ประเทศอินเดีย สถานที่ปรินิพพานของพระพุทธเจ้า

นอกจากนี้ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย เช่น ศาลาการเปรียญที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าวัด อุทยานมัจฉา โครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งอยู่บริเวณริมน้ำหน้าวัด มีปลานานาชนิดชุกชุม ทั้งปลาสวาย ปลาตะเพียน ปลาแรด โดยทางวัดประกาศเป็นเขตอภัยทาน

interesting
วัดพระนอน
1. วัดพระนอน
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลตำบลพิหารแดง
3. อุทยานวังมัจฉา
แผนที่
การเดินทาง

จากถนนมาลัยแมน ด้านหน้าทางเข้าศาลหลักเมือง เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสมภารคง ผ่านด้านหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ตรงตามถนนสายนี้ไปอีกประมาณ 5 กิโลเมตร วัดพระนอนจะอยู่ทางขวามือ