ตลาดเก้าห้อง
ตลาดเก้าห้อง
035-525-867
ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
เปิดทุกวัน

อดีตของตลาดเก้าห้องคือ ย่านการค้าชุมชนไทย-จีน ที่รุ่งเรืองริมแม่น้ำสุพรรณบุรีหรือแม่น้ำท่าจีน เมื่อกว่า 100 ปีแล้ว ชื่อ “ตลาดเก้าห้อง” สันนิษฐานว่าน่าจะมาจากชื่อบ้านเก้าห้อง บ้านโบราณที่สร้างขึ้นโดย ‘นายฮง’ ชาวจีนที่อพยพจากกรุงเทพฯมาทำมาค้าขายอยู่บริเวณละแวกบ้านเก้าห้องจนกิจการค้ารุ่งเรือง เดิมนายฮงค้าขายบนแพที่จอดอยู่ริมน้ำหน้าบ้านเก้าห้อง ซึ่งแต่ก่อนนั้นเป็นย่านค้าขายที่มีเรือนแพขายของเต็มสองฝั่งแม่น้ำ ต่อมานายฮงได้ริเริ่มวางแผนผังและสร้างตลาดบริเวณฝั่งตรงข้ามกับบ้านเก้าห้อง มีการโยกย้ายแพขึ้นไปค้าขายบนบกหรือในตลาดเพื่อให้เป็นศูนย์กลางการค้าขายทั้งทางบกและทางน้ำ จึงได้นำชื่อ “บ้านเก้าห้อง”มาเป็นชื่อตลาด ปัจจุบันที่นี่เป็นตลาดห้องแถวเก่าแก่ที่ยังคงสภาพบ้านเรือนไม้ที่ปลูกเรียงกันเป็นแถวยาว เป็นมนต์เสน่ห์ของวันวานที่บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองของชุมชนริมแม่น้ำสุพรรณบุรีได้เป็นอย่างดี

interesting
ตลาดเก้าห้อง
1. ตลาดเก้าห้อง
2. พิพิธภัณฑ์ตลาดเก้าห้อง
3. วัดบ้านหมี่
4. ศาลเจ้าพ่อทุ่งแค
แผนที่
การเดินทาง

จากทางหลวงหมายเลข 340 (ตลิ่งชัน –สุพรรณบุรี) กิโลเมตรที่ 88-87 จะมีป้ายซอยเทศบาลต้นคราว ให้เลี้ยวเข้าไปจนสุดทาง จากนั้นเลี้ยวขวา จะพบวัดลานคา จากนั้นเลี้ยวซ้ายไปด้านหลังวัดลานคา ข้ามสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน ตลาดเก้าห้องจะอยู่ด้านซ้ายมือ