ปราสาทบ้านพลวง
ปราสาทบ้านพลวง
044-471-518
ตำบลบ้านพลวง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
เปิดทุกวัน

ศาสนสถานขนาดเล็กชื่อ “ปราสาทบ้านพลวง”นี้ หันหน้าไปทางทิศตะวันออก สร้างตามแบบศิลปะแบบบาปวนด้วยหินทรายสีขาวบนฐานศิลาแลง ล้อมรอบด้วยคูน้ำรูปตัวยู องค์ปราสาทมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 4 x 4 เมตร ฐานศิลาแลงมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีขนาดประมาณ 8 x 23 เมตร สันนิษฐานกันว่า ด้วยฐานศิลาแลงขนาดใหญ่ที่ปรากฎ จึงมีความเป็นไปได้ว่า มีความตั้งใจที่จะสร้างปราสาท 3 องค์ บนฐานเดียวกัน แต่อาจมีสงคราม โรคระบาด ความแห้งแล้ง จึงส่งผลให้การสร้างปราสาทชะงักไป ปราสาทบ้านพลวงเป็นปราสาทขนาดเล็กดังที่เห็นในปัจจุบัน

interesting
ปราสาทบ้านพลวง
1. ปราสาทบ้านพลวง
2. วัดปราสาทวารี
3. โรงเรียนบ้านพลวง
แผนที่
การเดินทาง

หากมาจากสระบุรี ให้มุ่งหน้าตามทางหลวงหมายเลข 2 ถึง ทางแยกอำเภอสีคิ้วแล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 24 ผ่านอำเภอนางรอง อำเภอประโคนชัย เมื่อเข้าสู่เขตจังหวัดสุรินทร์ ที่ทางแยกอำเภอปราสาทแล้ว เลี้ยวขวาไปประมาณ 3 กิโลเมตร จะพบซุ้มประตูทางเข้าปราสาทบ้านพลวงด้านซ้ายมือ เดินทางต่อไปจนสุดทางตามป้าย