หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง หรือ ศูนย์คชศึกษา
หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง หรือ ศูนย์คชศึกษา
044-145-046
ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
เปิดทุกวัน

พูดถึงสุรินทร์ หลายคนต้องนึกถึงช้าง...ศูนย์คชศึกษาบ้านตากลางแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมการเลี้ยงช้างตามวิถีชาวกูยให้คนทั่วโลกได้รู้จัก และเข้าใจถึงความสัมพันธ์อันแนบแน่นของช้างกับชาวกูยซึ่งมีวิถีการเลี้ยงช้างที่เป็นเอกลักษณ์ โดยการเลี้ยงช้างเหมือนคนในครอบครัว ไม่ใช่เลี้ยงไว้ใช้งาน ปัจจุบันชาวบ้านตากลางยังคงเลี้ยงช้างและฝึกช้างเพื่อไปร่วมแสดงในงานช้างของจังหวัดทุกปี

interesting
หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง หรือ ศูนย์คชศึกษา
1. หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง
2. ศูนย์คชศึกษา
3. โรงเรียนบ้านตากลาง
แผนที่
การเดินทาง

จากตัวเมืองสุรินทร์มุ่งหน้าไปทางทิศเหนือตามทางหลวงหมายเลข 214 ประมาณ 38 กิโลเมตร จะถึงทางแยกเข้าหมู่บ้านช้างบ้านตากลาง เลี้ยวซ้ายไปอีกประมาณ 20 กิโลเมตรก็ถึงที่หมาย