อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
055-697-527
ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย
เปิดทุกวัน เวลา 6:30 - 19:30 น.
ค่าธรรมเนียม ชาวไทย 20 บาท ชาวต่างชาติ 100 บาท

ในอดีตนั้น สุโขทัยเคยเป็นราชธานีของไทย ที่มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก ทั้งยังเป็นศูนย์กลางการปกครอง ศาสนา และเศรษฐกิจ ทำให้พื้นที่ภายในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยกว่า 70 กิโลเมตรนั้นเต็มไปด้วยสถานที่สำคัญต่างๆ ที่เป็นพระราชวัง ศาสนสถาน โบราณสถาน โดยมีคูเมือง กำแพงเมือง และประตูเมืองโบราณล้อมรอบ

สำหรับสถานที่น่าสนใจในเขตกำแพงเมืองนั้นมีหลายแห่งด้วยกัน เช่น วัดมหาธาตุ วัดใหญ่กลางเมือง ที่สร้างขึ้นสมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ภายในวัดมีพระเจดีย์ต่างๆ รวมถึง 200 องค์ ที่นี่จึงนับเป็นวัดสำคัญประจำกรุงสุโขทัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง สถานที่รวบรวมและจัดแสดงศิลปะโบราณ ที่ได้จากการขุดค้นทางโบราณคดีภายในเมืองสุโขทัยและที่ประชาชนมอบให้ บริเวณพิพิธภัณฑ์จะแบ่งส่วนการแสดงโบราณวัตถุไว้เป็น 3 ส่วนด้วยกัน คือ อาคารลายสือไท 700 ปี อาคารพิพิธภัณฑ์ และพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง นอกจากนี้ ศาลตาผาแดง ศาสนสถานตามคติศาสนาฮินดู ที่ก่อด้วยศิลาแลง รวมทั้งเนินปราสาทพระร่วงหรือเขตพระราชวัง วัดตระพังเงิน วัดสระศรี และพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ตลอดจนสถานที่สำคัญที่อยู่นอกเขตกำแพงเมืองอีกด้วย

เท่านั้นยังไม่พอ เมื่อ พ.ศ.2534 คณะกรรมการมรดกโลกแห่งอนุสัญญาคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรม และธรรมชาติของโลก องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ได้ประกาศให้อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ศรีสัชนาลัย กำแพงเพชร เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ดังนั้น มาเยือนสุโขทัยทั้งที ก็หาโอกาสตระเวณให้ครบทุกสถานที่ในเขตอุทยานฯ

interesting
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
1 วัดหีบบน
2 วัดหีบล่าง
3 วัดอรัญญิก
4 วัดสะพานหิน
5 วัดช้างรอบ
6 วัดมังกร
7 วัดพระยืน
8 วัดป่าสัก
9 วัดป่ามะม่วง
10 วัดศรีชุม
11 เตาเผาเครื่องสังคโลก
12 วัดพระพายหลวง
13 วัดสระศรี
14 วัดตระพังเงิน
15 วัดศรีสวาย
16 วัดตระกวน
17 วัดมหาธาตุ
18 อนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหง
19 ศาลหลักเมือง
20 วัดใหม่
21 วัดมุมเมือง
22 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง
23 วัดเชตุพน
24 วัดเจดีย์สี่ห้อง
25 วัดต้นจันทร์
26 วัดตระพังทองหลาง
27 วัดช้างล้อม
28 วัดเจดีย์สูง
แผนที่
การเดินทาง

โดยรถยนต์
ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านนครสวรรค์ กำแพงเพชร เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 101 ผ่านอำเภอพรานกระต่าย อำเภอคีรีมาศ ระยะทาง 440 กิโลเมตร เดินทางด้วยรถยนต์ทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านจังหวัด นครสวรรค์ พิษณุโลก เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 12 (ถนนสิงหวัฒน์) เมื่อผ่านเข้าเขตเมืองเก่าจะเห็นยอดพระเจดีย์แบบต่างๆ