อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
055-697-310
ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
เปิดทุกวัน เวลา 8:30 -16:30 น.
ค่าธรรมเนียม ชาวไทย 20 บาท ชาวต่างชาติ 100 บาท

สมัยก่อน เมืองศรีสัชนาลัยเติบโตขึ้นมาเป็นชุมชนระดับเมืองพร้อมกับเมืองสุโขทัย ทางฝ่ายอยุธยาเรียกเมืองนี้ว่า เมืองสวรรคโลก ซึ่งปัจจุบันก็คือ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัยนั่นเอง

ส่วนตัวอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ครอบคลุมพื้นที่เขตตำบลศรีสัชนาลัย ตำบลสารจิตร ตำบลหนองอ้อ ตำบลท่าชัย ส่วนตัวเมืองโบราณศรีสัชนาลัยนั้น อยู่ในเขตตำบลศรีสัชนาลัย ปัจจุบันมีโบราณสถานที่สำรวจแล้ว 204 แห่ง ซึ่งหลายแห่งที่สำคัญและควรค่าแก่การแวะชม ไม่ว่าจะเป็น วัดช้างล้อมที่มีเจดีย์ประธานทรงลังกา และที่ฐานเจดีย์จะมีช้างปูนปั้น ยืนหันหลังชนผนังเจดีย์อยู่โดยรอบ จำนวน 39 เชือก และช้างที่อยู่ตาม มุมเจดีย์ทั้ง 4 ทิศ ตกแต่งเป็นช้างทรงเครื่องตัวใหญ่ สวยงามกว่าช้างเชือกอื่นๆ วัดเจดีย์เจ็ดแถวซึ่งถือว่า มีความสวยงามมากกว่าวัดอื่นในเมืองสุโขทัย เพราะมีเจดีย์แบบต่างๆ กันมากมาย นอกจากนี้ ยังมีวัดและโบราณสถานสวยงามอีกหลายแห่งในเขตอุทยานฯให้เลือกชม เช่น วัดเขาพนมเพลิง วัดเขาสุวรรณคีรี วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ มณฑปพระอัฏฐารศ วิหารพระสองพี่น้อง กุฏิพระร่วงพระลือ (หรือศาลพระร่วงพระลือ) วัดเจ้าจันทร์ และวัดชมชื่น เป็นต้น

ยังไม่หมดเพียงเท่านั้น ที่บ้านเกาะน้อยห่างออกไปทางทิศเหนือประมาณ 4 กิโลเมตร จะมีศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์เตาสังคโลก ซึ่งพื้นที่นี้มีการขุดพบเตากว่า 500 เตา รวมทั้งเครื่องสังคโลกทั้งในสภาพสมบูรณ์ และแตกหักเป็นจำนวนมากอีกด้วย

interesting
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
1 วัดอี่เป๋อ
2 วัดเจดีย์เอน
3 วัดเจดีย์เก้ายอด
4 วัดเขาสุวรรณคีรี
5 วัดสวนแก้วอุทยานน้อย
6 วัดเขาพระบาท 1
7 วัดเขาพระบาท 3
8 วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเขลียง
แผนที่
การเดินทาง

โดยรถยนต์
จากตัวเมืองสุโขทัย ใช้ทางหลวงหมายเลข 101 เส้นสุโขทัย-สวรรคโลก-ศรีสัชนาลัย ไปจนถึงระหว่างกิโลเมตรที่ 17 - 19 เลี้ยวซ้ายข้ามสะพานแม่น้ำยม จะมีทางแยกขวาเข้าอุทยานฯ ไป ประมาณ 1.5 กิโลเมตร