สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย
สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย
075-280-166
ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
เปิดทุกวัน เวลา 8:00 - 16:00 น.

สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับผู้สนใจศึกษาธรรมชาติและพรรณไม้ที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคใต้ เพราะที่นี่เป็นป่าดิบชื้นที่ราบต่ำผืนใหญ่ที่เพียบพร้อมไปด้วยแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ ทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สำคัญของจังหวัดตรัง

บนพื้นที่ประมาณ 4.16 ตร.กม. ได้จัดแบ่งพื้นที่ออกเป็นสัดส่วนเพื่อง่ายต่อการศึกษาประเภทของพรรณไม้ต่างๆ ได้แก่ สวนอนุกรมวิธาน เป็นสวนที่จัดตามการจำแนกทางอนุกรมวิธานพืช เน้นรวบรวมพันธุ์พืชสำคัญของภาคใต้ เช่น วงศ์ปาล์ม วงศ์ยาง วงศ์ขิง-ข่า สวนสัณฐานวิทยา เป็นแหล่งเรียนรู้ลักษณะต่างๆ ชองพืช และสวนที่จัดตามกลุ่มของพืช เช่น สวนกล้วยไม้ สวนพืชทนแล้ง สวนเฟิน สวนพืชกินแมลง รวมทั้งสวนพฤกษศาสตร์พื้นบ้านที่สามารถศึกษาถึงความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากพรรณพืชได้อีกด้วย

สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย ยังมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติหลายเส้นทางที่ไม่ควรพลาด คือ เส้นทางสะพานศึกษาเรือนยอดไม้ (Canopy Walk Way) แห่งแรกของประเทศไทย โดยสะพานมีความยาว 175 เมตร ประกอบด้วย 5 ช่วงสะพาน และ 6 หอคอย เป็นเส้นทางที่สามารถทำให้มองเห็นต้นไม้ต่างๆ ในมุมสูงได้อย่างชัดเจน ตลอดจนสัตว์ป่า เช่น นกโพระดกหลากสี บ่าง กระรอก กระแต และลิง นอกจากนี้ ยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าพรุ ระยะทาง 1,200 เมตร ซึ่งเป็นป่าที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะ รวมทั้งพรรณไม้ที่มีการปรับตัวให้อยู่ในสภาพป่าพรุให้ได้ศึกษา ใช้เวลาในการเดินเที่ยวชมประมาณ 30-45 นาที

interesting
สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย
1 สำนักสงฆ์คลองลำเลียง
2 วงศ์มังคุด
3 แปรงสมุนไพรนักเรียน
4 วงศ์จำปี
5 วงศ์ปาล์ม
6 สะพานศึกษาธรรมชาติป่าพรุ

แผนที่
การเดินทาง

โดยรถยนต์
อยู่ห่างจากตัวจังหวัดตรังประมาณ 10-12 กิโลเมตร ขับไปตามเส้นทางถนนตรัง-ปะเหลียน (ทางหลวงหมายเลข 404) จนถึงอำเภอตาขาว จะอยู่ตรงบริเวณกิโลเมตรที่ 11 สวนพฤกษศาสตร์สากลภาคใต้ (ทุ่งค่าย) อยู่ติดถนน