หาดราชการุณย์
หาดราชการุณย์
039-501-015
ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด
เปิดทุกวัน

หาดราชการุณย์ เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน แต่เดิมชื่อว่า ศูนย์สภากาชาดไทย เขาล้าน ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2522 เพื่อช่วยเหลือแก่ผู้อพยพชาวกัมพูชา จำนวนนับแสนคนที่หนีภัยสงครามภายในประเทศเข้ามา จากนั้นในปี พ.ศ. 2535 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงมีพระราชดำริให้สภากาชาดไทย จัดทำโครงการพัฒนาศูนย์สภากาชาดไทยแห่งนี้ โดยจัดสร้างพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย สร้างศาลาราชการุณย์ เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระราชทานแก่ผู้อพยพชาวกัมพูชา ทั้งยังเป็นที่จัดแสดงความเป็นมา สิ่งของ ภาพถ่าย รวมทั้งหุ่นจำลองขนาดเท่าของจริงที่เกี่ยวกับชาวกัมพูชาอพยพ และค่ายผู้อพยพ ตลอดจนใช้ประโยชน์สภาพภูมิประเทศพื้นที่ชายหาดราชการุณย์ไว้สำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชนอีกด้วย

บริเวณส่วนหาดราชการุณย์นั้นได้รับการดูแลเป็นอย่างดี และมีความเข้มงวดในด้านความสะอาด ทำให้ที่นี่ยังคงเป็นชายหาดที่สวยสะอาดตาอยู่เสมอ ความน่าสนใจอีกอย่างก็คือ ทุกๆ เดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายนของทุกปี จะพบแมงกะพรุนถ้วยสีสันสดใสหลายหมื่นตัวแหวกว่ายอยู่ทั่วท้องทะเลในแถบนี้ ซึ่งช่วงนี้มักจะมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาชมแมงกะพรุนกันเป็นอย่างมาก

นอกจากนี้ ระหว่างทางเข้าไปยังศูนย์ราชการุณย์ก็ร่มรื่นไปด้วยธรรมชาติสีเขียวที่ขึ้นเต็มทั้งสองข้างทาง ที่นี่ยังมีบึงเขาล้าน แหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้กับทะเล ทั้งยังมีที่พักไว้บริการอีกด้วย

interesting
หาดราชการุณย์
1 เขาล้าน
2 ศาลาทูลเกล้า
3 ศาลาราชการุณย์
4 อนุสรณ์สถาน
5 บึงเขาล้าน
6 ศาลาพระพุทธรูปหลวงพ่อแดง
7 ศาลเจ้าแม่เขาล้าน
8 อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินฯ
แผนที่
การเดินทาง

โดยรถยนต์
ขับไปตามถนนตราด-คลองใหญ่ กิโลเมตรที่ 48 ริมทางหลวงหมายเลข 318 เลยน้ำตกสะพานหิน ทางเข้าจะมีป้อมทหาร