วัดบุปผาราม
วัดบุปผาราม
039-512-636
ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด
เปิดทุกวัน เวลา 6:00 – 18:00 น.

วัดบุปผารามขึ้นชื่อว่า เป็นวัดเก่าแก่ที่สุดของจังหวัดตราด ซึ่งตามประวัติกล่าวว่า วัดแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา ยุคของพระเจ้าปราสาททอง ตอนที่คหบดีและชาวบ้านมาสำรวจพื้นที่ต่างได้กลิ่นดอกไม้หอมตลบอบอวล แต่ก็หาแหล่งไม่เจอ จึงตกลงที่จะสร้างวัดขึ้นในบริเวณนี้ เพราะเชื่อว่านี่คือนิมิตหมายอันดี พร้อมกับตั้งชื่อว่า “วัดบุปผาราม” ซึ่งหมายถึงสวนดอกไม้ หรืออารามแห่งดอกไม้

อย่างที่บอกมาข้างต้นว่า ที่นี่สร้างในยุคพระเจ้าปราสาททอง ทำให้สถาปัตยกรรมที่พบเห็นในวัดแห่งนี้ เป็นศิลปะสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ไม่ว่าจะเป็นพระอุโบสถที่ด้านในมีจิตรกรรมฝาผนัง ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ลายพระพุทธเจ้าปางแสดงธรรม ลายดอกพุดตาน ส่วนตรงเพดานเป็นรูปดาว และมีลายกลีบบัวซ้อนอยู่ภายใน วิหารพระพุทธไสยาสน์ที่มีจิตรกรรมฝาผนังเน้นลายดอกไม้และสัตว์ต่างๆ และหมู่กุฏิเล็กทรงไทย ซึ่งตั้งเรียงรายภายใต้เงาไม้สำหรับพระภิกษุใช้บำเพ็ญธรรมและนั่งกรรมฐาน

นอกจากนี้ ที่นี่ยังมีพิพิธภัณฑ์วัดบุปผาราม ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูปทรงเครื่อง สมัยอยุธยาตอนปลายถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้นหลายองค์ และเครื่องถ้วยลายครามสมัยราชวงศ์ชิงกับราชวงศ์หมิง รวมถึงเครื่องลายครามโบราณของทางฝั่งยุโรปอีกด้วย

interesting
วัดบุปผาราม
1 ศาลากลางเปรียญ
2 ลานจอดรถ
3 กุฏิเล็ก
แผนที่
การเดินทาง

โดยรถยนต์
จากตัวเมืองตราดไปตามทางหลวงหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ตรงข้ามโรงพยาบาลตราด เลี้ยวแยกซ้ายเข้าไปประมาณ 2 กิโลเมตร